Mevzuat

Bilgi Arşivi

2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları İle İlgili Genel Tebliğler

Bilanço Usulüne Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildiriminin Son Günü 31.03.2013'dür.

Defter Tasdikleri İle İlgili Açıklama

SGK 5 Puanlık İşveren Payının Muhasebeleştirilmesi

Prim tahsilatlarına ilişkin ek uzatma duyurusu

6111 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi Hakkında Duyuru

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemleri

İşten Ayrıma Bildiriminin Cezasında İndirim

SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu

Genel Sağlık Sigortası Uygulaması ve Gelir Testi

2012 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi

Derneklerde Tutulması Zorunlu Defterler Ve Tasdik Usullerine İlişkin Açıklama!

2011/2604 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sosyal Güvenlik Verilerine Ait Bazı Sorgulamaların SGK'nın İnternet Sitesinde Yapılabilmesine İlişkin Duyuru

SGK E-Bildirge UVAT Sistemindeki Sorun Hakkındaki Açıklama

E-Beyanname Aracılık ve Gönderme Sözleşmesi Yapılan Müşterilerin Listesinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirilmesine İlişkin Açıklama (VUK 405 -407 GT)

2011 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama Güncelleme 13.07.2011

Aile Hekimleri Muhtasar Mükellefiyeti Açtıracaklar

Çalışanlar Listesine Kayıtlı Serbest Çalışan Meslek Mensuplarımız Aynı Zamanda Ücretli Olarak Çalışamazlar

Belediyeler Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bürolarından İş Yeri Açma Ruhsat Harcı Almayacaklar

Sözleşme Örnekleri

Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler Kesin Mizanlarını Ortaklık Numarası İle Gönderecekler

SGK Şifresini Müşterisi Adına Vekaletle Alan Meslek Mensuplarının Dikkat Etmesi Gereken Konular

Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri

6288 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

"MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK! (KUYUMCULAR HARİÇ)

Emeklilik Başvuruları İnternet Ortamında Verilecek

Sgk Tarafından Önemli Duyuru

Yeni Sosyal Güvenlik Merkezleri

Sgk İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Hakkında Açıklama

"MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ FORMU" 01/04/2012 - 31/05/2012 TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEKTİR!

Kurumumuz Prim Ve Diğer Alacaklarının Tahsilat Süresine İlişkin Önemli Duyuru

İşkolu Kodu Hakkında Taleplerimiz

3568 Sayılı Yasaya İlişkin Çıkartılan Yönetmeliklerde Değişiklik Yapan Yönetmelikler

Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu

31.12.2012 Tarihli Yabancı Para Değerleri

2013 Yılı İçin Düzenlenecek Hizmet Sözleşmeleri İle İlgili Önemli Açıklama

2013 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları İle İlgili Genel Tebliğler

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ve Açıklaması

2013 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdiki Hakkında Açıklama

İşe Başlama, Mükellefiyet Tesisi, Yoklama Ve Mükellefiyet Terkini İşlemleri Rehberi

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların 6322 Sayılı Kanun Kapsamında İhyasına İlişkin Son Başvuru Tarihi Hakkında Duyuru

Yeni SGK İlçe ve Ünite Kodları

Vergi Levhası GİB İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak?

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.