Mevzuat

Birleşme Bölünme Tür Değişikliği

Değerli Meslektaşlarım,


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve sicil işlemleri dikkate alınarak meslek mensuplarımızın beklentisine cevap vermek ve birleşme, bölünme ve tür değişikliği konularında ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile başlatılan çalışma İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün de görüşü alınarak tamamlanmıştır.

Yapılan çalışma, uygulamaya yönelik olarak tasarlanmış ve yoğun iş sürecinde meslek mensuplarının iş yükünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Çalışmamızın tamamlanması ve meslek mensuplarımızın kullanımına sunulmasında Oda Saymanı Erol Demirel’e, Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Üyemiz Gülgün Öztürk’e ve İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürü Nurcan Turan’a teşekkür ediyoruz.

Yapılan çalışmanın mesleğimize ve iş dünyamıza katkı getirmesi dileğiyle saygılar sunuyorum.

Birleşmede Sicil İşlemleri ve Rapor Eklerine ulaşmak için tıklayın.

Bölünmede Sicil İşlemleri ve Rapor Ekleri

Tür Değişikliğinde Sicil İşlemleri ve Rapor Ekleri


Yücel Akdemir
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.