Üyelere Özel

Elektronik Tebligat

23.12.2013

Değerli Üyelerimiz,

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Tebligat Kanunu’na eklenen "Elektronik Tebligat" başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Ancak Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar bu konudaki çalışmalarına devam etmekte olup henüz KEP üzerinden e-tebligat yapmaya başlamadıklarından uygulama hayata geçmemiştir.

Kamu Kurumları yakın zaman içerisinde Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır.

Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında E-Fatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

Yahya Arıkan
Başkan

 

EKLER:

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi nedir?

E-Tebligat Yapacak Kurumlar

 

 

 

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.