Üyelere Özel

Bilirkişilerin Güncel Listesi Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz;

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından yayınlanan 02.12.2019 tarihli “İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU LİSTESİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN UZMANLIK ALANLARININ KONTROLÜ/DÜZELTİLMESİ SONUCU OLUŞTURULAN GÜNCEL LİSTE HAKKINDA DUYURU” başlıklı yazıda;

*Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 18/07/2019 ve bila sayılı "Bölge Bilirkişi Listeleri" konulu yazısıyla, Bölge bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenildiği,

*Hali hazırda yürürlükte bulunan bilirkişi listesinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirildiği, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktalarında yeniden değerlendirme ve temel/alt uzmanlık alanlarına ilişkin güncelleme çalışması yapıldığı,

* Ekli listede kayıtlı bilirkişilerin, önceden ilan edilen listelerde kayıtlı uzmanlık alanı olduğu halde iş bu listede çıkarılan/güncellenen uzmanlık alanlarına ilişkin, iş bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını ekte bir örneği sunulan dilekçe doldurulup Bölge Kurulu’na bizzat başvurarak veya bulunduğu il/ilçe adliyelerinde Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları Muhabere Bürosu aracılığı ile itiraz dilekçesi gönderilebileceği,

*e-posta yoluyla gönderilen veya normal posta/kargo yoluyla gönderilen itirazlar ile süresi geçtikten sonra gönderilen itirazların değerlendirmeye alınmayacağı,

*İş bu ilânın TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacağı,

tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulduğu belirtilmiştir.

Güncellenen bilirkişi listesi ve itiraz dilekçesi örneğine ulaşmak için burayı tıklayın.

Bu duyuru gereği; gerekli kontrollerin yapılması, hak kaybına uğranmaması için güncellenen liste ile ilgili itiraz başvurusunda bulunmak isteyenlerin, ekteki itiraz dilekçesi ile, bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,


 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.