Üyelere Özel

2022 YILI ÜYE AİDATI VE ODA KAYIT ÜCRETİ İÇİN AÇIKLAMA

Değerli Meslektaşımız;

Bildiğiniz gibi; 3568 sayılı Yasamız uyarınca çıkarılan ve 21.02.1990 tarih 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin "Oda Gelirleri" başlıklı 16.maddesi;

A) "Maktu yıllık aidat Memur maaşı taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir."
B) "Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır."
C) "Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler." şeklindedir.

Bununla birlikte 2019 yılı Oda Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda;

Hizmet Akdiyle (Bağımlı olarak) Çalışan Üyelerimiz maktu aidat katsayısı200
Serbest Çalışanlar Listesine Kayıtlı Olan Üyelerimiz için300
İlk Defa işe başlayan Üyelerimizden ilk 3 yıl için (İlk defa büro açanlar)200
olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2022 tarihli Mali ve Sosyal Haklara İilşikin Genelgesi ile 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Memur Maaş Taban Aylığı Katsayısı 3,59963 olarak belirlenmiştir.

Buna göre 2022 yılı için hesaplanan maktu aidatlar;

Hizmet Akdiyle (Bağımlı olarak) Çalışan Üyelerimiz Memur maaş taban aylığı katsayısı (3,59963) X 200 = 700.00 TL
Serbest Çalışanlar Listesine Kayıtlı Olan Üyelerimiz Memur maaş taban aylığı katsayısı (3,59963) X 300 = 1.050.00 TL
Kamu Kurumlarında Çalışan Üyelerimiz ile Mesleği Fiilen Yapmayan ÜyelerimizMemur maaş taban aylığı katsayısı (3,59963) X 300/2 = 525.00 TL
İlk Defa işe başlayan Üyelerimizden ilk 3 yıl için (İlk defa büro açanlar) belirlenenMemur maaş taban aylığı katsayısı (3,59963) X 200 = 700.00 TL
Oda Kayıt ( Giriş Ücreti )Memur maaş taban aylığı katsayısı (3,59963) X 300 = 1.080.00 TL

olarak hesaplanmıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi artış oranı, yasal düzenlemeler doğrultusunda; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2022 tarihli Mali ve Sosyal Haklara İilşikin Genelgesi ile belirlenen Memur Maaş Taban Aylığı Katsayısı,(3,59963) esas alınarak belirlenmiştir.

Değerli Meslektaşımız; Oda aidatlarımız yasa, yönetmelik ve genel kurul kararımız çerçevesinde ve odamızın faaliyetlerini sürdürebilmesi temelinde asgari seviyede tutulmuştur.

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Erol Demirel
BAŞKAN
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.