Mevzuat

Yurt dışı çıkış yasağı

5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 .maddesinde " Yurtdışına çıkmaları : mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez.

Yurt dışına çıkış yasağı getiren borç miktarı

Yürürlük Tebliğ Tutar
27.04.2006 Tahsilat GT 439 25.000.- YTL
01.03.2002 Tahsilat GT 424 15.000.- YTL
13.11.1998 Tahsilat GT 404 5.000.- YTL
11.06.1996 Tahsilat GT 395 1.000.- YTL

 Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Yeniden değerleme oranları    

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.