Mevzuat

Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

01.01.2007
Tarihinden itibaren
01.01.2008
Tarihinden itibaren
01.01.2007
Tarihinden itibaren
01.01.2008
Tarihinden itibaren
1- Sermaye şirketleri 75.00 YTL 80.00 YTL 43.00 YTL 46.00 YTL
2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
49.00 YTL 50.00 YTL 24.00 YTL 25.00 YTL
3- İkinci sınıf tüccarlar 24.00 YTL 25.00 YTL 12.70 YTL 13.00 YTL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
Usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
12.70 YTL 13.00 YTL 6.40 YTL 6.80 YTL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6.40 YTL 6.80 YTL 3.00 YTL 3.20 YTL
6- Gelir vergisinden mauf esnaf 3.00 YTL 3.20 YTL 1.70 YTL 1.80 YTL


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Tecil Faizi Oranları     Sonraki konu - Ücretlilerde yemek bedeli istisnası

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.