Mevzuat

Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (GVK Md. 23/8)

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere 9,00 YTL olarak tespit edilmiştir

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2008 den itibaren GVK GT 266 9,00 YTL
01.01.2007 den itibaren GVK GT 259 8,80 YTL
01.01.2006 dan itibaren 2005/9826 BKK 8,25 YTL
01.01.2005 den itibaren 2004/8295 BKK 7,50 YTL
01.01.2004 den itibaren GVK GT 246 7.000.000.-TL
01.01.2003 den itibaren 2002/5000 BKK 6.000.000.-
01.01.2002 den itibaren 2001/3398 BKK 4.500.000.-
01.01.2001 den itibaren 2000/1689 BKK 2.350.000.-
01.01.2000 den itibaren GVK GT 228 2.100.000.-
29.07.1998 den itibaren 4369 S. Kanun 1.400.000.-
01.01.1999 dan itibaren GVK Mük. Md. 23 800.000.-
01.01.1998 den itibaren 97/10351 BKK 600.000.-
01.01.1997 den itibaren 200 Nolu GVK GT 300.000.-
30.12.1995 den itibaren 95/7593 BKK 200.000.-


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Usulsüzlük cezaları     Sonraki konu - Veraset ve intikal vergisi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.