Mevzuat

Sosyal sigorta uygulamalarında kesilecek idari para cezaları

SGK' unca , 01/01/2008-30/06/2008 Tarihleri arasında uygulanacak İdari Para Cezaları (YTL)

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 1.825,20
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 1.216.80
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara 608,40
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi (her bir sigortalı için) 608,40
Çalışma İzni Olmayan Sigortalının İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi 1.216.80
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde (her bir fiil için):
- Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, ( 1.825,20 YTL 'yi geçmemek üzere) Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına 121,68
- Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin 76,05
- Ek Belgenin, Sigortalıların Eksik Çalışmalarının Bildirilmemesine veya Verilen Bilgi ve

  Belgelerin Kurumca Geçerli Sayılamamasına Bağlı Olarak Kurumca Re'sen Düzenlenmesi

  Halinde, Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin

1.825,20
- Belgenin Mahkeme Kararı ile veya Denetim Elemanlarınca Yapılan Tespitler Sonucunda ya da Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği veya Eksik Bildirildiği Saptanan Sigortalılarla İlgili Olması Halinde, Belgenin Asıl veya Ek Nitelikte Olup Olmadığına, İşverence Düzenlenip Düzenlenmediğine Bakılmaksızın 1.825,20
- Sigorta Müfettişi Tarafından veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Raporlara İstinaden Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Mal edildiği Aylardan Dolayı 1.825,20
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması Halinde 1.216,80
Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Verilmemesi 608,40
İşyeri Kayıtlarının Kurumca Yapılacak Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmemesi Halinde:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 7.300,80
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 3.650,40
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara 1.825,20
İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde, Her Bir Geçersizlik Hali İçin:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara( 7.300.80 YTL'yi aşmamak üzere) 304,20
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara ( 3.650,40 YTL'yi aşmamak üzere) 304,20
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara ( 1.825,20 YTL 'yi aşmamak üzere) 304,20

 

 

SGK' unca , 01/07/2008-31/12/2008 Tarihleri arasında uygulanacak İdari Para Cezaları (YTL)

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 1.916,10
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 1.277,40
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara 638,70
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi (her bir sigortalı için) 638,70
Çalışma İzni Olmayan Sigortalının İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi 1.277,40
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde (her bir fiil için):
- Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, 1.916,10 YTL 'yi geçmemek üzere) Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına 127,74
- Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin 79,84
- Ek Belgenin, Sigortalıların Eksik Çalışmalarının Bildirilmemesine veya Verilen Bilgi ve

  Belgelerin Kurumca Geçerli Sayılamamasına Bağlı Olarak Kurumca Re'sen Düzenlenmesi

  Halinde, Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin

1.916,10
- Belgenin Mahkeme Kararı ile veya Denetim Elemanlarınca Yapılan Tespitler Sonucunda ya da Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği veya Eksik Bildirildiği Saptana Sigortalılarla İlgili Olması Halinde, Belgenin Asıl veya Ek Nitelikte Olup Olmadığına, İşverence Düzenlenip Düzenlenmediğine Bakılmaksızın 1.916,10
- Sigorta Müfettişi Tarafından veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Raporlara İstinaden Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Mal edildiği Aylardan Dolayı 1.916,10
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması Halinde 1.277,40
Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Verilmemesi 638,70
İşyeri Kayıtlarının Kurumca Yapılacak Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmemesi Halinde:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 7.664.40
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara 3.832,20
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara 1.916,10
İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde, Her Bir Geçersizlik Hali İçin:
- Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara (7.664.40 YTL'yi aşmamak üzere) 319,35
- Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara (3.832,20 YTL'yi aşmamak üzere) 319,35
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara (1.916,10YTL 'yi aşmamak üzere) 319,35Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları     Sonraki konu - SSK prim oranları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.