Mevzuat

Şirket Ortaklarının 4/B İşe Giriş Ve 4/B İşten Çıkış Bildirimlerine İlişkin Açıklama

ŞİRKET ORTAKLARININ 4/B İŞE GİRİŞ VE 4/B İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Değerli Meslek Mensubumuz

02.12.2014

 

5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

Kimler bu bildirimde bulunacak ?
1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
3-Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar

Başvuru nereye yapılacak ?
* Bildirimler şirket merkezini içine alan SGK merkez müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru evrakları nelerdir ?

  • 4/b işe giriş formu (SGK Ek 4)
  • 4/b işten çıkış formu (SGK Ek 5)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Kararın bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi

Başvuru Şekilleri nelerdir ?

  • Kağıt formatında bildirge verme yoluyla
  • Taahhütlü posta yoluyla
gönderilebilmektedir.

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan

Ekler
1.4/b işe Giriş Bildirimi
2.4/b işten çıkış Bildirimi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.