Mevzuat

Sakat hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü , eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranı % 6 dır.

 

01/01/2006 Tarihinden itibaren Özürlü Eski Hükümlü Terör Mağduru
KAMU İşyerlerinde % 4 % 2 -
ÖZEL İşyerlerinde % 3 % 1 % 2


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Reeskont hesaplaması     Sonraki konu - Sakatlık indirimi tutarları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.