Mevzuat

Reeskont hesaplaması

Reeskont Tutarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranı X Gün sayısı))

Nominal Değer : Senet alacak tutarı.
Faiz Oranı : Senet üzerinde yazılı orandır.
Bu belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto haddidir.
(Kısa vadeli avanslara uygulanan)

Gün Sayısı : Reeskontun yapılacağı günden senedin vade tarihine kadar geçen gün adedidir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması mecburidir. (VUK md. 285)

SPK. nun XI nolu tebliğine göre vadeli çekler reeskonta tabi tutulur.
Ancak, bu suretle hasıl olan zarar vergi kanunları açısından kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilir.
İzleyen ödem ise matrahtan indirilir.

*Reeskont ve avans işlemlerindeki iskonto ve faiz oranları:
(vadelerine en çok 3 ay kalan)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI RESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

Dönem

Reeskont

Avans

28.12.2007'den itibaren

% 25

% 27

20.12.2006'dan itibaren

% 27

% 29

20.12.2005'ten itibaren

% 23

% 25

13.01.2005 ‘ten itibaren

%32

%35

15.06.2004 'ten itibaren

%38

%42

08.10.2003 - 14.06.2004 dönemi

%43

%48

14.06.2003 - 07.10.2003 dönemi

%50

%57

Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Özel usulsüzlük cezaları     Sonraki konu - Sakat hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.