Mevzuat

Motorlu Taşıtlar Vergisi

29 Sayılı Motorlu taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ,26.12.2007 Tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır

01.01.2008 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm 3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm 3 ve aşağısı 351,00 245,00 139,00 105,00 40,00
1301 - 1600 cm 3 e kadar 561,00 421,00 245,00 174,00 68,00
1601 - 1800 cm 3 e kadar 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00
1801 - 2000 cm 3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2001 - 2500 cm 3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2501 - 3000 cm 3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
3001 - 3500 cm 3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00
3501 - 4000 cm 3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00
4001 cm 3 ve yukarısı 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2-Motosikletler  
100 - 250 cm 3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00
251 - 650 cm 3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00
651 - 1200 cm 3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00
1201 cm 3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 421,00 279,00 139,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm 3 ve aşağısı 561,00 351,00 210,00
1901 cm 3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.056,00 633,00 279,00
26 - 35 kişiye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00
36 - 45 kişiye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00
46 kişi ve yukarısı 1.691,00 1.409,00 845,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 379,00 252,00 125,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 760,00 442,00 252,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.141,00 950,00 379,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00
20.001 kg ve yukarısı 1.902,00 1.521,00 886,00

 Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak olan indirim oranı

Sonraki konu - Özel usulsüzlük cezaları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.