Mevzuat

Menkul Sermaye İratlarının (Gelirlerinin) Beyanında Uygulanacak İndirim Oranı (Enflasyon Arındırılması)

2007 Yılı Gelirlerinin beyanında ...............................% 37,7

2006 Yılı Gelirlerinin beyanında ...............................% 46,5

2005 Yılı Gelirlerinin beyanında ...............................% 53,7

2004 Yılı Gelirlerinin beyanında ...............................% 43,8

2003 Yılı Gelirlerinin beyanında ...............................% 57.5

2002 Yılı Gelirlerinin beyanında .............................. % 87,4

2001 Yılı Gelirlerinin beyanında .............................. % 50,7

 

31/12/2005 Tarihine kadar , Gelir Vergisi Kanunun 75' inci maddenin ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar payları, dövize altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) beyanı sırasında yukarıdaki indirim olarak dikkate alınır. Bu hükmün tevkif yoluyla kesilen vergiye şumulü yoktur. Bu indirim, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kar payları hakkında da uygulanır. Ticari İşletmelere dahil bu tür gelirler hakkında indirim uygulanmaz .

( GVK. Md. 76/ikinci paragrafı 5281 Sayılı Kanunun 44 Maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı için 01/01/2006 Tarihinden itibaren elde edilen Menkul Sermaye İratlarına Enflasyon indirimi uygulanmayacaktır. 01/01/2006 Tarihinden önce ihraç olunan HB ve DT faiz gelirlerine uygulama devam etmektedir.)
Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Kurumlar Vergisi Tavkifat Oranları     Sonraki konu - Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.