Mevzuat

Harcırah uygulaması

YURTİÇİ GÜNDELİKLERİ

193 Sayılı GVK'nun 24. maddesinin 2. bendi gereğince Vergiden istisna edilecek gündeliklerin hesaplanmasına esas dereceler, günlük brüt tutarlar ve yevmiyeleri gösterir cetvel (2008 Yılı Bütçesi H cetveline göre ) ;

Vergiden İstisna Brüt Gündelik
01.01.2008 - 30.06.2008 tarihleri arasında;
TBMM Başkanı ve Başbakan  38,00 YTL 
1.122,95 YTL ve yukarısı   35,00 YTL 
1.114,04 YTL ile 1.122,94 YTL arası   29,50 YTL 
1.005,17 YTL ile 1.114,03 YTL arası 26,50 YTL 
866,60 YTL ile1.005,16 YTL arası   24,00 YTL 
698,11 YTL ile 866,59 YTL arası   21,50 YTL 
698,10 YTL ve altında ücret alanlar   20,50 YTL 


YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ

Yurt dışı gündelik tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesabında 2008/13252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınmaktadır. Bu Karara ekli cetvelin (II), (III), (VII), (VIII) ve (IX) numaralı sütunları vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarlarının ülkeler itibariyle karşılık geldiği aylık ücret seviyelerini belirlemede kullanılmaktadır.

01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarları karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Esas Alınacak Sütun Numarası Emsal Alınan Kadro
1.087,37 YTL ve daha fazlası II Başbakanlık Müsteşarı
1.087,36 YTL ile 1.068,03 YTL arası III 8000 ek göstergeli kadrolar
1.068,02 YTL ile – 948,12 YTL arası VII 5300+ ek göstergeli kadrolar
948,11 YTL ile – 672,28 YTL arası VIII 1-4 üncü dereceli kadrolar
672,27 YTL ve daha azı IX 5-15 inci dereceli kadrolar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1)Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.

2) Yurt dışı gündeliklerin YTL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.

3) Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.

4) Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdırYURTDIŞI GÜNDELIKLERIN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

2008 Yılı için uygulanacak tutarlar 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2008/13252 sayılı BKK ile 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değerler.

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları
ÜLKELER I II III
(PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN
A.B.D. (A.B.D. Doları) 220 182 146
Almanya (Euro) 198 164 131
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227
Avusturya (Euro) 199 166 132
Belçika (Euro) 194 161 128
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988
Finlandiya (Euro) 179 148 119
Fransa (Euro) 192 160 127
Hollanda (Euro) 187 156 125
İngiltere (Sterlin) 139 115 91
İrlanda (Euro) 186 155 124
İspanya (Euro) 191 158 126
İsveç (İsveç Kronu) 1.637 1.359 1.085
İsviçre (İsviçre Frangı) 341 283 226
İtalya (Euro) 183 152 122
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127
Kanada (Kanada Doları) 295 244 195
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 61 50 40
Lüksemburg (Euro) 194 161 128
Norveç (Norveç Kronu) 1.437 1.193 952
Portekiz (Euro) 186 155 124
Suudi Arabistan
(Suudi A. Riyali)
744 617 492
Yunanistan (Euro) 191 158 126
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 190 157 125

 

 

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Üyelerinden Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
ÜLKELER IV V VI VII VIII IX X

(PARA BİRİMLERİ)

SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN

A.B.D. (A.B.D. Doları)

132 128 100 117 110 93 46

Almanya (Euro)

118 114 90 105 99 83 41

Avustralya (Avustralya Doları)

205 198 154 181 171 143 71

Avusturya (Euro)

119 115 91 106 100 84 42

Belçika (Euro)

116 112 88 103 97 81 41

Danimarka (Danimarka Kronu)

895 865 676 791 746 627 310

Finlandiya (Euro)

107 104 80 95 90 74 38

Fransa (Euro)

115 111 88 102 96 81 40

Hollanda (Euro)

112 109 87 100 94 80 39

İngiltere (Sterlin)

83 80 63 74 69 59 29

İrlanda (Euro)

112 108 84 99 94 78 39

İspanya (Euro)

114 110 87 101 95 80 40

İsveç (İsveç Kronu)

983 950 740 867 819 687 341

İsviçre (İsviçre Frangı)

205 198 154 181 171 143 71

İtalya (Euro)

110 107 83 98 92 77 38

Japonya (Japon Yeni)

22.948 22.073 17.150 20.118 18.901 15.914 7.880

Kanada (Kanada Doları)

177 171 134 156 147 125 61

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

36 35 27 33 31 25 12

Lüksemburg (Euro)

116 112 89 103 97 82 40

Norveç (Norveç Kronu)

862 833 650 762 719 604 299

Portekiz (Euro)

111 108 84 99 93 78 39

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

446 432 337 395 372 313 155

Yunanistan (Euro)

114 110 87 101 95 80 40

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

92 89 70 81 76 65 32

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

113 109 87 100 95 80 40


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Gelir Vergisi Tarifesi     Sonraki konu - Harçlar

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.