Mevzuat

Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı ve Gecikme faizi günlük olarak hesaplanır.

Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.

Yürürlülük Oran BKK
21.04.2006 %2.5 Tahsilat G.T. 438
04.03.2005 %3 Tahsilat G.T. 434
12.11.2003 Her ay için ayrı ayrı %4 Tahsilat G.T. 429
31.01.2002 Her ay için ayrı ayrı %7 BKK 2002/3550
29.03.2001 Her ay için ayrı ayrı %10 BKK 2001/2175
02.12.2000 Her ay için ayrı ayrı %5 BKK 2000/1555
21.01.2000 Her ay için ayrı ayrı %6 BKK 2000/07
09.07.1998 Her ay için ayrı ayrı %12 BKK 98/1133
01.12.1996 Her ay için ayrı ayrı %15 BKK 96/7798
31.05.1995 Her ay için ayrı ayrı %10 BKK 95/7138
08.03.1994 Her ay için ayrı ayrı %12 BKK 94/5335
30.12.1993 Her ay için ayrı ayrı %9 3946 s. Kanun


Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Gayrimenkul Sermaye iradı istisnası     Sonraki konu - Geçici vergi oranları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.