Mevzuat

2022 YILI SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ

23 Aralık 2021

Değerli Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 22/12/2021 Tarih ve 31697 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası)- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır.hükmüne göre;
 

Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde %35 ve (3.10) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı'na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre; İlaveleri yapılmış olup, ayrıca ilave yapılmayacaktır.


Müşterinin özelliğine göre, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler değerlendirilerek TÜRMOB e-birlik sisteminden elektronik ortamda mesleki hizmet sözleşmesi yapılacaktır.


E-birlik sözleşme formatındaki tutarlar asgari olup, bu tutarların üstünde de sözleşme yapılabilir.
 

Sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileği ile çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

 

Saygılarımla,

Erol Demirel
Başkan

 

Eklere ulaşmak için tıklayın;2022 YILINDA İSTANBULDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.