Mevzuat

2017 Yılı Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri İle İlgili Açıklama

2017 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Mükelleflerin 2017 yılında tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2016 yılı iş hacimleri için 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 460 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı için aşağıdaki hadler belirlenmiştir.

27/12/2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin 2017 yılı iş hacimlerine göre 2018 yılında tutacakları defterlerin hadleri açıklanmıştır.

2017 Yılı için sınıf değiştirme hadleri aşağıda açıklanmıştır.

İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI;

2016 YILI SONU İTİBARİ İLE ALIŞLARI, SATIŞLARI VE HASILATLARI;

177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

Yıllık Alımları 168.000 (%20 fazlası ) 201.600 TL veya
Yıllık Satışları 230.000 (%20 fazlası ) 276.000 TL aşanlar.

Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR

 Yıllık gayri safi iş hasılatı 90.000 (%20 fazlası ) 108.000 TL aşanlar.

177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

 İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı 168.000 (%20 fazlası ) 201.600 TL aşanlar.

Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

Aşağıda belirtilen koşullardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, izleyen hesap döneminden itibaren BİRİNCİ SINIFA GEÇİLECEKTİR.

1- Bir hesap dönemindeki iş hacmi hadleri VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlerden % 20’yi aşan bir oranda ARTIŞ olursa veya

2- Arka arkaya İKİ DÖNEM İN iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir ARTIŞ gösterirse. BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTACAKLARDIR.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA

İş hasılatı : 25.000 x 5 = 125.000 TL
Yıllık satış tutarı : 90.000 TL
125.000+90.000= 215.000 Bu tutar, 201.600 TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

BİLANÇODAN İŞLETME ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI;

 177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanbr
Yıllık Alımları 168.000 (%20 EKSİĞİ olan ) 134.400 TL veya
Yıllık Satışları 230.000 (%20 EKSİĞİ olan ) 184.000 TL altında olanlar

 

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar Yıllık gayri safi iş hasılatı 90.000 (% 20 EKSİĞİ olan) 72.000 TL altında olanlar

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar

İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı 168.000 (%20 EKSİĞİ olan ) 134.400 TL altında olanlar

Arka arkaya üç dönemin iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse.
Aşağıda belirtilen koşullardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, izleyen hesap döneminden itibaren ikinci sınıfa geçmek mümkündür.


1- Bir hesap dönemindeki iş hacmi hadleri VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlerden % 20’yi aşan bir oranda düşük olursa veya

2- Arka arkaya üç dönemin iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse. İŞLETME DEFTERİ TUTABİLİRLER

TÜRMOB TARAFINDAN YAYIMLANAN SİRKÜLER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.