Kurumsal

Mart 2016 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

 Türkiye’nin genel durumunu özetlemeye çalışmak gittikçe zorlaşıyor. Hemen her gün gelen şehit haberleri, en son Ankara’daki patlama ve verilen şehitler yüreklerimizi dağlamakla kalmıyor; yarını belirsiz, bulanık bir politika içinde sorunlar katmerleniyor. Komşu devletlerde devam eden savaş ortamı ile birlikte, batılı devlet adamları tarafından ortaya atılan Üçüncü Dünya Savaşı olasılıkları gittikçe daha da fazla dile getiriliyor. Türkiye, gösterdiği her türlü tutuma rağmen uluslararası arenada gittikçe yalnızlaşıyor.

 Özellikle; Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından dünyanın her tarafında yayımlanıp duyurulan "Uluslararası Şeffalık Derneği 2015 Yılı Algı Endeksi"nde, "Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki notu, bu yıl 3 puan birden düşerek 45 puandan 42’ye geriledi. 2014 yılında yaşadığı dramatik düşüşle son 6 yıldaki ilerlemesini sıfırlayan Türkiye, bu yeni düşüşle de olumsuz konumunu sürdürmüş oldu. Puanı yanında ülke sıralamasında da 2 sıra daha düşüş yaşayan Türkiye, 2014 yılı Endekyalnızlaşıyors’inde 64. sıradayken şimdi 168 ülke arasında 66. sırada yer alıyor. Yolsuzluk Algı Endeksi sıralamasındaki bu düşüş, son yıllarda ilerleme olarak belirtilen tüm reformlarda bunların tersine ve olumsuz olarak değerlendirilen bir gerilemeye işaret ediyor" (http://www.seffaflik.org/2015-yolsuzluk-algi-endeksi-aciklandi) deniyor.

 

Uluslararası ve ekonomik sorunlar özellikle de toplumsal sorunlarda ciddi gedikler açıyor. Kadınlara uygulanan şiddet ve kadın ölümlerindeki artışa karşı yeterli önlemlerin alınamayışını ne anlamak ne de onaylamak olanaklı değildir. Hiç bir çağdaş toplumda birinin ötekine üstünlüğü düşünülemez. Kadınlara uygulanan şiddetin ve gerçekleştirilen cinayetlerin durması, kararlı bir hükümet politikası, gerekli yasalar ile birlikte giderilir. Zor olmayan bu reflekslerin uygulamaya konulamaması bizleri biraz daha fazla üzmektedir. Çünkü bu durum minicik kızlarımızın, kadınlarımızın ölümlerinin süreceği anlama gelmektedir.

Sevgili Meslektaşlarım;

İSMMMO kurulduğu günden bu yana barışın, dostluğun ve kardeşliğin önemine her fırsatta değinmiş, mesleğin ve meslektaşın yarını adına güzel ve yararlı olandan yana bir tutum sergilemiştir. Güzel yarınlar dünlerle hesaplaşarak gerçekleşir. Kurumların başarısı, hizmeti sunduğu ve paylaştığı sektörün çalışanlarıyla gelmektedir. Tüm bu analizlerin ışığında, İSMMMO ailesi olarak meslekte 10 yıl ve üstünü dolduran istanbullu meslektaşlarımızı, mesleğimize kattıkları değer ve başarıdan dolayı onurlandırmak istedik. Tüm çabamız ve gayretimizle ilçe ilçe dolaşarak, meslektaşlarımızla yanyana gelerek sorunlarımıza çözümler ararken, dayanışma kültürü ile paylaşımlar içine girmekteyiz.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, meslek mensuplarımıza güzellik ve sağlık, barış ve huzur dolu günler diliyorum.

Dr. Yahya Arıkan
Başkan

 

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.