Kurumsal

Yaşanmakta Olan Coronavirus Salgını Nedeniyle

Odamız tarafından ilan edilmiş olan seminerler, Ruhsat Dağıtım törenleri ve diğer toplu etkinlikler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yeni duyurular yapılıncaya kadar ertelenmiştir.

Bu süreçte yapılması gerekli olan seminer ve eğitim çalışmalarımızın internet ve İSMMMOTV üzerinden sürdürülmesine yönelik hazırlıklarımız devam etmekte olup ayrıca duyurulacaktır.

Hizmet birimlerimizin tamamında üyelerimize ve stajyerlerimize yönelik hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için her türlü temizlik ve hijyen önlemlerimiz alınmış bulunmaktadır.

Bunlarla birlikte üyelerimiz diğer dijital hizmetlerimizin yanı sıra faaliyet belgesi ve üye sicil belgesi gibi belgelerini de internet üzerinden almaya devam edebileceklerdir.

Bu özel durum karşısında Meslektaşlarımızın yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için ilgili Bakanlıklarımızın da gerekli önlemleri alacağına inanıyoruz.

 

 

Saygılarımızla

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.