TESMER

Seminer Notları

01 Aralık 2015 Dönem Sonu İşlemleri

03.11.2015 E-Uygulamalar Semineri

30.11.2015 - SGK E - BİLDİRİM İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI SEMİNERİ

Ekim - Kasım E-uygulamalar Semineri

06.10.2015 Vergi USUL İncelemeleri Semineri

05.04.2015 Şirketler Muhasebesi Semineri

02.04.2015 Kurumlar Vergisi Semineri

11.03.2015 - 2014 yılı şahsi gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesinde özellikli konular

04.03.2015 - Güncel Vergi Muhasebe Semineri

PANEL - Mükellef - İdare (Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı Ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması

SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEK MENSUPLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Dönem Sonu İşlemleri Semineri 02.12.2014

19.11.2014 e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında Güncel Gelişmeler

6552 Sayılı Torba Yasa Semineri (28.10.2014)

KDV de Son Değişiklikler Ve Yeni Kdv İade Sistemi Semineri

İnşaat işletmelerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Semineri

05 Nisan 2014 - SGK Güvenlik Teşvikleri Semineri

01 Nisan 2014 Kurumlar Vergisi Semineri

7 Mart 2014 - Turizm İşletmeleri Seminer Sunumu

Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi Seminer Sunumu

11.01.2014 Tevkifat Uygulamaları

Sağlık İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Seminer Sunumu

İş Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalarında Meslek Mensuplarımız ve Müşterilerimiz Açısından Güncel Gelişmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği

Serbest Bölgeler Semineri

E-devlet Projesinin Müşterilerimize ve Muhasebe Mesleğine Etkileri ve Yeniden Yapılanma Süreci

İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

21.12.2013 Transfer Fiyatlandırması Semineri

14.12.2013 Dış Ticaret Semineri

12.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları

13.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları

23 Ekim 2013 E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Semieri

9 Ekim 2013 E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Semineri

2 Nisan 2013 Kurumlar Vergisi Semineri

05.03.2013

06.02.2013 İş Sağlığı Ve Güvenliği

8 Ocak 2013 Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği

18 Aralık Ticaret Sicil İşlemleri (Mersis)

4 Aralık 2012 Dönem Sonu İşlemleri

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarife Listesi (.doc)

İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi Ve İşyeri Nace Talep Sistemi Kullanma Kılavuzu (.ppt)

5 Kasım 2012 TFRS Geçiş Semineri

27 Eylül 2012 SGK - İşyeri Açılışı,Devri,Nakli,İntikali ve İşkolu Kodu (.ppt)

27 Eylül 2012 SGK - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel Değerlendirme - İş Kazası Hukuki Sonuçları (.ppt)

4 Nisan 2012 Tarihli Kurumlar Vergisi Semineri Notları

17.12.2011 SGK İnşaat İşlemleri - Murat Özdamar

19.11.2011 Emre Kartaloğlu - Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Değerleme Dönem Sonu İşlemleri

05.10.2011 SGK Uygulamaları ve Teşvikler - Murat Özdamar

08.02.2001-SSK Semineri, SMMM Mehmet Can

Seminer Notları 05.02.2002 - Vergi Yasalarındaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kürşat Özgüler

Seminer Notları 01.03.2002-Gelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Mevzuattaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ahkemoğlu

Seminer Notları 03.04.2002 - Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Semineri Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Recep Bıyık

Seminer Notları 05.01.2004 - Uygulamalı 5024 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi , Prof. Dr. Recep Pekdemir

Seminer Sunumu - 4 Ocak 2005 Dönem Sonunda Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları, Volkan Demir

Seminer Sunumu - 21 Şubat 2005 31.12.2003 ve 31.12.2004 Tarihli Bilançoların ENFLASYON DÜZELTMESİ, Rüstem Hacırüstemoğlu

Seminer Bildirisi - 21 Şubat 2005 2004 Yılı Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Bilgiler, Mehmet Maç

14.12.2005 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

14.12.2005 Dönem Sonu işlemleri İstanbul Defterdarlığı

14.12.2005 Dönem Sonu İşlemleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

27.07.2007 Seminer Sunumu - "Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi", Bican Çiltepe

11.03.2008 Seminer Sunumu - 107, 108 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri İle Yapılan Değişiklikler

01.04.2008 Seminer sunumu - İndirim ve İstisnalarda Sıralama (Sirküler KVK-6) , Ramazan Yakışıklı

01.04.2008 Seminer Sunumu - Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Kapsam ve Çözümler, Zeki Gündüz

01.04.2008 Seminer Sunumu - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi İstisnalar, Adem Durak

19.04.2008 Seminer Sunumu - Örtülü SermayeTransfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve KVK'nundaki Özellikli Konular, Dr. Ahmet Kavak

07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Emre Kartaloğlu

07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz

07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir

02.02.2009 Seminer Sunumu - TTK Tasarısı'nda Denetim ve Denetçilik, Gökhan Yüksel

02.02.2009 Seminer Sunumu - Bağımsız Denetim Uygulamaları, Denetim ve Muhasebe Standartları, Etik Değerler. Hüseyin Gürer

02.02.2009 Seminer Sunumu - Dünyada ve Türkiye'de Denetim Mesleğine Genel Bakış , Aslan Coşkun

21.02.2009 Seminer Sunumu - AR-GE Faaliyetleri Ve Teknoparklara İlişkin Vergi Teşvikleri

09.11.2009 Seminer Sunumu - Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Av. Zuhal Kızılot, Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Seminer Sunumu - Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

08.12.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz

08.12.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir

05.01.2010 Seminer Sunumu - İş Hukukunda Güncel Uygulamalar, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu

05.01.2010 Seminer Sunumu - Sosyal Güvenlik Reformunda Güncel Uygulamalar, Resul Kurt

Şubat 2010 Seminer Sunumu - Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlaması Uygulaması

02.03.2010 Seminer Sunumu - 2009 Takvim Yılında Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Beyanında Dikkate Alınacak Hususlar, Dr. Ahmet KAVAK

01.04.2010 Kurumlar Vergisi Semineri Notları - YMM Mustafa Çamlıca, YMM Mehmet Maç

02.12.2010 Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu

02.11.2010 Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Uygulamaları

04.01.2011 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İhtilaflı Dosyaların Tasfiyesi Bilançoların Düzeltilmesi Matrah Artırımı

03.02.2011 SEMİNER - Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Alacak Yapılandırması ve Kısmi Af Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Sorunlar ve Öneriler

01.03.2011 SEMİNER - Gelir Vergisi

05.03.2011 Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması - Murat Özdamar

04.04.2011 tarihli Kurumlar Vergisi Seminer Notları

03 ve 04 Mart 2014 - Bütün Yönleriyle Sermaye Şirketlerinde Genel Kurullar Ve Karar Nisapları (Yasal Düzenleme ve Uygulama)

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.