Yayınlar

ISMMMO Yayınları

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YAYINLARI
 
 
YAYIN NO13568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİMÜŞAVİRLİK KANUNU
YAYIN NO 2 KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASIVE BELGE DÜZENİ
YAYIN NO 3 TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KAYNAKTA VERGİLEME
YAYIN NO 4 TİCARET ŞİRKETLERİ UYGULAMA REHBERİ (CİLT 1
ANONİM ŞİRKETLER)
YAYIN NO 5 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI ÜYELERİ FİHRİSTİ
YAYIN NO 6 TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ÖNERİLER
YAYIN NO 7 MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRETEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMASI
YAYIN NO 8 İMALAT DEFTERİ UYGULAMASI
YAYIN NO 9 MALİ TABLOLAR EL KİTABI
YAYIN NO 10 TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE MALİTABLOLAR VE
ORAN ANALİZİ
YAYIN NO 11 MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI
YAYIN NO 12 ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP SİSTEM EL KİTABI
YAYIN NO 13 MUHASEBECİNİN EL KİTABI
YAYIN NO 14 MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP
PLANI
YAYIN NO 15 SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TÜRK TİCARET KANUNUN
UYGULAMALARI
YAYIN NO 16 TÜRKİYE'DE MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN
GELECEĞİ
YAYIN NO 17 TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SORUNU
YAYIN NO 18 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN HUKUKİ YAPISI
YAYIN NO 19 MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİ 2000'LERE DOĞRU
YAYIN NO 20 MUHASEBE DENETİMİ MESLEĞİNDE YETKİLER
SORUMLULUKLAR VE MESLEK AHLASI
YAYIN NO 21 MUHASEBE MESLEĞİNDE STAJYERİN EL KİTABI HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
YAYIN NO 22 GENEL MUHASEBE EL KİTABI
YAYIN NO 23 MUHASEBE MESLEĞİNDE STAJYERİN MESLEK HUKUKU ELKİTABI MESLEK KANUNU YÖNETMELİKLER TEBLİĞLER
YAYIN NO 24 VERGİ KANUNLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER 4369 SAYILI
KANUN
YAYIN NO 25 İKTİSADİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE DOĞRU
ÇALIŞMA HAYATI "GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNİN BAZI
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME"
YAYIN NO 26 TOPLUCA TÜRK VERGİ KANUNLARI
YAYIN NO 27 MUHASEBE MESLEĞİNDE UZLAŞMA
YAYIN NO 28 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI
YAYIN NO 29 KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ
YAYIN NO 30 21. YÜZYILA GİRERKEN MUHASEBE DENETİMİMESLEĞİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
YAYIN NO 31 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
YAYIN NO 32 TÜRKİYE V. MUHASEBE DENETİMİSEMPOZYUMU
YAYIN NO 33 MESLEK HUKUKU
YAYIN NO 34 ÇEVRE MUHASEBESİ VE DENETİMİ
YAYIYAYIN NO 35 İŞLETMELERDE BİRLEŞME VE TASFİYE UYGULAMALARI
YAYIN NO 36 İŞE BAŞLAMA, DEĞİŞİKLİKLER, İŞİ BIRAKMAREHBERİ
YAYIN NO 37 İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTA MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR
YAYIN NO 38 SORU VE CEVAPLARLA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK
MEVZUATI
YAYIN NO 39 MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA
YAYIN NO 40 ŞİRKETLERDE FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
YAYIN NO 41 İNŞAAT İŞLERİNDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE
VERGİLENDİRME - MUHASEBE UYGULAMALARI
YAYIN NO 42 MALİ TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALARI
YAYIN NO 43 STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ TEST KİTABI
YAYIN NO 44 4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASIHAKKINDAKİ KANUN VE AÇIKLAMALARI
YAYIN NO 45 KARŞILAŞTIRMALI AÇIKLAMALI 4857 SAYILI İŞ KANUNU
YAYIN NO 46 TÜRK TİCARET KANUNUNDA, VERGİ USUL KANUNUNDA,
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA, İŞ KANUNDA, SOSYAL
SİGORTALAR KANUNUNDA, DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDAKİ KANUN
YAYIN NO 47 KARŞILAŞTIRMALI 4956, 4958, 49014, 4961, 4962 SAYILI KANUNLAR
YAYIN NO 48 ÖRNEKLERLE ENFLASYON DÜZELTMESİ MUHASEBESİ
YAYIN NO 49 VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİM SEMPOZYUMU
YAYIN NO 50 KIYI BANKACILIĞI
YAYIN NO 51 TİCARİ MEVZUAT İŞLEMLERİ VE UYGULAMASI
YAYIN NO 52 TÜRKİYE’NİN MALİ GÖRÜNÜMÜ (2004 YILININ
KESİNLEŞMİŞ VERİLERİYLE)
YAYIN NO 53 MENKUL KIYMET GELİRLERİ VERGİLEMESİ 2005 - 2006
YAYIN NO 54 KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
YAYIN NO 55 5458 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDENYAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YORUM VE AÇIKLAMASI  
YAYIN NO 56 TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARI
YAYIN NO 57 VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER VE KURUMLAR BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ
YAYIN NO 58 I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE
VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
YAYIN NO 59 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) UYGULAMASI
YAYIN NO 60 İŞ HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR
YAYIN NO 61 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
YAYIN NO 62 MALİ TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALARI
YAYIN NO 63 2005 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
YAYIN NO 64 (E-KİTAP) DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 2004 – 2006 DÖNEMİ DENETİM KONULU KİTAP ÇALIŞMASI
YAYIN NO 65 PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN YÜKÜMLÜLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE TEPKİLERİ
YAYIN NO 66 MESLEKİ YÖNETMELİK TASLAKLARI
YAYIN NO 67 TÜRMOB (MUHASEBE İLE İLGİLİ DÜNYA KONGRELERİ VE TÜRKİYE MUHASEBE KONGRE VE SEMPOZYUMLARI)
YAYIN NO 68 YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI
YAYIN NO 69 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI TÜRKİYE UYGULAMASI
YAYIN NO 70 YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
YAYIN NO 71 5510 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK SEMİNERİ
YAYIN NO 72 TÜRK VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH
YAYIN NO 73 SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 1 -
YAYIN NO 74 SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 2 -
YAYIN NO 75 KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA İSTİSNA VE İNDİRİMLER İLE KURUMLARIN TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ
YAYIN NO 76 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA BAŞLAMA SINAVI HAZIRLIK TEST KİTABI
YAYIN NO 77 YOLSUZLUK EKONOMİSİ
YAYIN NO 78 TÜRKİYE’DE DEVLETİN MALİ VE EKONOMİK BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
YAYIN NO 79 KUYUMCULUK İŞLETMECİLİĞİ VE MUHASEBECİLİĞİ
YAYIN NO 80 İLÇE MESLEK SORUNLAR TOPLANTILARI (3)
YAYIN NO 81 GEÇİCİ GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR
YAYIN NO 82 TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ ALANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR VE SEÇME YAZILAR
 (1995-2005)
YAYIN NO 83 TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMASI
YAYIN NO 84 KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR
YAYIN NO 85 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ŞERHİ
YAYIN NO 86 VERGİYE KARŞI TEPKİLER: MÜKELLEF DAVRANIŞLARI (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ)
YAYIN NO 87 YENİ YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ
YAYIN NO 88 18. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
YAYIN NO 89 2007 MALİ İZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ
YAYIN NO 90 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (MEVZUAT SERİSİ)
YAYIN NO 91 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MICROSOFT OFFICE XP
YAYIN NO 92 II. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
 VIII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI
YAYIN NO 93 FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER (13.11.2007 SEMİNER)
YAYIN NO 94 MMMB 2005 – 2007 ÇALIŞMA RAPORU
YAYIN NO 95 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU
YAYIN NO 96 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
YAYIN NO 97 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLLÜ KAZANÇ DAĞITIMI – FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER KOBİ’LER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
YAYIN NO 98 KDV UYGULAMALARI VE YAŞANAN SORUNLAR
YAYIN NO 99 SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
YAYIN NO 100 YATIRIM KARARLARININ BELİRLENMESİNDE VERGİSEL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ
YAYIN NO 101 TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ-EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ
YAYIN NO 102 TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMANIN YANSIMALARI: VERGİ VE SOSYAL BOYUTU (İPTAL)
YAYIN NO 103 GELİR VERGİSİ VE BEYANI
YAYIN NO 104 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN “UYGULAMA ŞEKLİö
YAYIN NO 105 KURUMLAR VERGİSİ BEYANI
YAYIN NO 106 MESLEK MENSUBU KURUMSALLAŞMA PROJESİ FİZİBİLİTE YOL HARİTASI
YAYIN NO 107 FİNANSAL MUHASEBE
YAYIN NO 108 MUHASEBE
YAYIN NO 109 19. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
YAYIN NO 110 19. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL FAALİYET RAPORU
YAYIN No 1115510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5754 SAYILI KANUN : (KARŞILAŞTIRMALI VE AÇIKLAMALI)
YAYIN NO 112 SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
YAYIN NO 113 MUHASEBE DENETİMİ
YAYIN NO 114 YETKİLİ MÜESSESELER VE DÖVİZ BÜFELERİ
YAYIN NO 115 TOPLUM VE MESLEK İÇİN ÇÖZÜM
YAYIN NO 116 AYDINLANMA YOLUNDA OMUZ OMUZA
YAYIN NO 117 DÜNDEN BUGÜNE BUGÜNDEN YARINA
YAYIN NO 118 TÜRKİYE’NİN KISILMAYAN SESİYİZ
YAYIN NO 119 MALİ MÜŞAVİRİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EL KİTABI
YAYIN NO 120 MESLEKTE YENİ BİR BOYUT: BAĞIMSIZ DENETİM (2009)
YAYIN NO 121 YEREL YÖNETİMLERDE HİZMETLERDEN MEMNUNİYET VE YOLSUZLUKLAR : İstanbul Araştırması
YAYIN NO 122 SORU VE CEVAPLARLA SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNDA ÖNEMLİ UYGULAMALAR (E-Kitap)
YAYIN NO 123 GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ
YAYIN NO 124 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ
YAYIN NO 125 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEMESİ
YAYIN NO 126 2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU
YAYIN NO 127 2009 YILI FAALİYET RAPORU
YAYIN NO 128 2008 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (E-KİTAP)
YAYIN NO 129 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ REHBERİ
YAYIN NO 130 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA BAĞIMISIZ DENETİM
YAYIN NO131ASGARİ ÜCRET SİSTEMİ ÖNERİSİ
YAYIN NO132İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI
YAYIN NO133 VERGİ İNCELEMELERİ & MÜKELLEF HAKLARI
YAYIN NO134 TÜRKİYE’DE VERGİ BİLİNCİ : İSTANBUL ARAŞTIRMASI
YAYIN NO135KURUMLAR VERGİSİ
YAYIN NO136 9. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
YAYIN NO137 2009-2010 YILI ODA FAALİYET RAPORU-1
YAYIN NO138 2009-2010 YILI ODA FAALİYET RAPORU-2
YAYIN NO 139 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAK YAPILANDIRILMASI MATRAH ARTIRIMI STOK BEYANI
YAYIN NO 140 VERGİ FELSEFESİ : DEVLET VE VERGİ
YAYIN NO141 GEREKÇE, KOMİSYON RAPORLARI, ÖNERGELER VE KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI İLE TTK : TİCARİ İŞLETME, TİCARET ŞİRKETLERİ, KIYMETLİ EVRAK HÜKÜMLERİ
YAYIN NO142 TÜRK TİCARET KANUNU
YAYIN NO143KURUMLAR VERGİSİ
YAYIN NO144YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN MUHASEBE VE FİNANS  UYGULAMALARINA ETKİSİ
YAYIN NO145   MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA
YAYIN NO146 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
YAYIN NO147 TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ
 YAYIN NO148HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE KUTUP YILDIZIMIZ (TÜRHAK)
YAYIN NO 149  ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 
 
 
 
 
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT YAYINLARI
 
Mevzuat Serisi 1 MESLEK MEVZUATI
Mevzuat Serisi 2 MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VETEKDÜZEN HESAP PLANI
Mevzuat Serisi 3 BANKACILIK KANUNU
Mevzuat Serisi 4 VERGİ YARGISI MEVZUATI
Mevzuat Serisi 5SERMAYE PİYASASINDA ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: VII, NO: 45)
Mevzuat Serisi 6AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ MEVZUATI
 
Mevzuat serisi 7 SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ (112)
 
Mevzuat Serisi 8MALİ MÜŞAVİRİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EL KİTABI (119)
Mevzuat Serisi 9TTK (142)
Mevzuat Serisi 10ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ (146)
Mevzuat Serisi 11TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ (147)
 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.