Üyelere Özel

BİLGİ ARTIK ANGARYAYA, ANGARYALAR, ARTIK ADETA ZULME DÖNÜŞMEKTEDİR

BİLGİ ARTIK ANGARYAYA,
ANGARYALAR, ARTIK ADETA ZULME DÖNÜŞMEKTEDİR

Kamu yararı doğrultusunda bilginin en doğru ve en kısa şekilde temin edilmesinin öneminin çok büyük olduğunun bilincindeyiz. İdaremizin yeteri kadar takdir etmediğini görüp üzülsek bile, bu güne kadar meslek mensupları olarak bu yöndeki sorumluluğumuzun hep farkında olduk ve büyük bir çabayla yerine getirmeye çalıştık.

Mükelleflerden istenen her türlü bilgi verme yükünün büyük bir çoğunluğunun gerçekte meslek mensuplarının üzerinde kaldığı çok iyi bilinmektedir.

Yine bu güne kadar idarenin e-uygulamalara geçme sürecinin mükellefler ayağındaki en büyük yükünü meslek mensupları olarak bizler taşıdık. Bunu mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde bir geçiş süreci olarak gördük ve destek olduk.

Ancak artık bu yükler giderek iyice taşınamaz hale gelmiş ve artık angaryanın da ötesine geçerek neredeyse zulme dönüşmeye başlamıştır.

Şimdi de idare tarafından hiçbir açıklama yapılmadan, neye yarayacağı izah edilmeden, KDV beyannameleri ile birlikte, bütün gelir belgelerinin (bütün satış faturaları, satış fişleri, yolcu belgeleri vb.) sayısı istenmeye başlandığı duyurulmuştur.

Yani artık her şeyin elektronik ortama taşınmak istendiği bu dönemde mükelleflerden, dolayısıyla meslek mensuplarına milyonlarca belgeyi "git bir de say ve bunların sayısını beyannameye yaz" denmektedir.

Yani artık bu uygulama yoluyla dolaylı olarak meslek mensuplarına, tam olarak neye yarayacağı anlaşılamayan bu bilgileri oluşturmak için gereken iş gücü ve zaman yoluyla "işyerlerinizden hiç çıkmayın" denilmektedir.

Neye yarar sağlayacağını anlayamadığımız bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir.

Üstelik aniden duyuru yoluyla hem vergi mükelleflerine hem de meslek mensuplarına ağır iş yükü ve maliyet getiren bu uygulamanın yasal dayanağı da tartışmalıdır.

Bu bilgiler çeşitli şekillerde yapılan bildirim ve beyanlar yoluyla zaten çoğunlukla idarede bulunmaktadır.

Bunları tek bir noktada birleştirmeye yönelik teknik ve idari çalışmalar yapmak yerine, neden bu bir yük haline getirilerek mükelleflere ve dolayısıyla aslında meslek mensuplarına yükleniyor? anlayamıyoruz.

E-defter, e-fatura uygulamasına geçen işletmelerde bile idarenin standart yazılımından temin edilemeyen bu bilgilere neden Meslek Mensuplarının tek tek sayması yoluyla ulaşılmak isteniyor, bunun sonucunda hangi kamu yararı elde edilecektir? Anlayamıyoruz.

TÜRMOB nezdinde de girişimde bulunduğumuz bu yanlış uygulamadan idare acilen vaz geçilmelidir.

Aksi takdirde bu yanlışlıktan vaz geçilmesi için her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla,

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.