Üyelere Özel

2015 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU İLANI

Odamızla ilgili olan evraklar aşağıdaki gibidir.

1-Faaliyet/Oda Sicil Belgesi , bu belgede Odaya kayıt tarihiniz vb. olduğundan Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge ile aynıdır.

2-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

3-Ruhsat fotokopinizi getirmeniz halinde Odamız tarafından onay yapılacaktır. (Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)

2015 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU İLANI

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.