Üyelere Özel

"Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı" Hakkında, "Durum ve Talepler"

Değerli meslektaşım,

Bilindiği gibi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, hazırlamış olduğu "Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı"nı görüşe açmıştır.
Açıklanan taslak yönetmelik incelendiğinde taleplerimizin başında gelen;
         "3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları arasında ayrımcılık yapılmamalıdır,
-         Sınav yapılmamalıdır,
-         Yapılan en son değişiklikler dikkate alınarak TÜRMOB tarafından hazırlanan ve titizlikle yürütülen "Bağımsız Denetim Eğitimleri" yeterli görülmelidir.
şeklindeki, savunduğumuz temel konuların hiç birinin dikkate alınmadığı gibi, yönetmelik taslağında mesleğin tek yasal çatı örgütü olan TÜRMOB tamamen yok sayılmıştır.

Yasal hakları olduğu halde geçiş hükümleri içinde, son derece donanımlı yetişen genç meslek mensuplarına yer verilmemiştir.Ayrıca, yönetmelik taslağı henüz kamuoyu ile paylaşılmadan, başta TÜRMOB, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kişilerin görüşleri alınmadan, Sakarya üniversitesi ile eğitim protokolü yapılmasını ve meslek mensuplarının bu üniversiteye yönlendirilmesini de etik bulmuyoruz.

TÜRMOB başkanlar kurulunun yaptığı 24 Temmuz 2012 tarihli toplantıda bu aşamada, denetim konusunda akredite edilmemiş bir üniversite tarafından düzenlenen eğitim programına başvurmak için, meslek mensuplarımızın aceleci olmamaları konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Daha önce olduğu gibi bu aşamada da, talep ve düşüncelerimizi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlara ileteceğiz.Bu konuda yapılacak olan düzenlemeler yakından takip edilmekte olup, gelişmelere göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bu aşamada başarıyla sürdürdüğümüz bağımsız denetim eğitimleri devam edecektir.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.