Stajyerlere Özel

SM, SMMM Bitirme Sınavları nelerdir? Ara sınav nedir?

Staj Ara Dönem Değerlendirme sınavları Serbest Muhasebeci stajyerleri için ayrı bir grup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri için ayrı bir grup olarak düzenlenmiştir. Staj türü ve mezuniyete göre girilecek sınav türü, giriş koşulu ve geçer notu Tablo-1.3'te belirtilmiştir.

Staj Türü
Mezuniyet Türü Sınav Türü Sınava Giriş Koşulu Geçer Not
SMMM
Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı İki yıllık staj sürelerinin sonunda, staj değerlendirme notu 60 puan ve üzeri olanlara uygulanır. Her sınav konusundan 50 puan ve üzeri, Sınav ortalaması 60 puan ve üzeri
C Grubu Lisans mezunu olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında tüm haklarında da başarı gösterememiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerleri'ne uygulanır. 60 puan ve üzeri
SM
Ön Lisans Mezunu B Grubu Stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılır. Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılır. 60 puan ve üzeri
C Grubu Stajlarının 4 yıllık süresini dolduran ve B Grubu Sınavı'nda başarılı olanlara uygulanır. 60 puan ve üzeri
Ticaret Lisesi Mezunu ve Maliye Meslek Lisesi Mezunu A Grubu Stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılır. Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılır. 60 puan ve üzeri
B Grubu Stajlarının 4 yıllık süresini dolduran ve A Grubu Sınavı'nda başarılı olanlara uygulanır. Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılır. 60 puan ve üzeri
C Grubu Stajlarının 6 yıllık süresini dolduran ve A ve B Grubu Sınavları'nda başarılı olanlara uygulanır. 60 puan ve üzeri

Tablo1.3

• A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi
Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan stajyerlerin stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır.
Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılan bu değerlendirme sınavlarında başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak esastır.
Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu stajyerlerinin stajlarının 2. yılı sonunda açılacak ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Ancak geçerli özürleri (mücbir sebepler) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu özürlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak İlk Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadır. Bu süre içerisinde stajyerlerin stajını kesmemesi gerekir. İlk Staj Ara Dönem Değerlemesine özürü bulunmadığı halde katılamayan adaylar birinci sınav haklarını kullanmış kabul edilir. Sınavlara kesintisiz katılmak zorunluluğu bulunmaktadır. Süresi içinde sınava katılmayan adayların hakları kullanılmış sayılır.

Ek: SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci içinde Serbest Muhasebecilik Staj Bitirme Değerlendirmesine katılması 26.07.2008 tarihinde çıkan yeni yasa gereği kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci sonunda yeniden SMMM sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu Serbest Muhasebeci stajyerlerin ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Böylelikle toplam sınav hakkı dörttür.
Stajyer A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde 4 hakkında da başarılı olamamış ise, stajyer'in stajı bulunduğu staj düzeyinde bir yıl uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine 1 defa katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

• B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi

Önlisans mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan stajyerlerin stajlarının ilk 4 yıllık süresi sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır.
Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılan bu değerlendirme sınavlarında başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak esastır.
Önlisans mezunu stajyerlerinin stajlarının 4. yılı sonunda açılacak ilk B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Ancak geçerli özürleri (mücbir sebepler) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu özürlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak İlk Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadır. Bu süre içerisinde stajyerlerin stajını kesmemesi gerekir. İlk Staj Ara Dönem Değerlemesine özürü bulunmadığı halde katılamayan adaylar birinci sınav haklarını kullanmış kabul edilir. Sınavlara kesintisiz katılmak zorunluluğu bulunmaktadır. Süresi içinde sınava katılmayan adayların hakları kullanılmış sayılır.
Önlisans mezunu Serbest Muhasebeci stajyerlerin ilk B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Böylelikle toplam sınav hakkı dörttür.
Stajyer B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde 4 hakkında da başarılı olamamış ise, stajyer'in stajı bulunduğu staj düzeyinde bir yıl uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine 1 defa katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi
Ön Lisans mezunu olarak, B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarı olup stajlarının 4 yıllık süresini tamamlayanlar ile Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu adayların, A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olup, stajlarının 6 yıllık süresini tamamlamaları halinde uygulanan Staj Bitirme Sınavıdır.
Ayrıca lisans mezunu olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında tüm haklarında da başarı gösterememiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin de katılabildiği C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavlarında da başarılı olma koşulu 60 ve üzerinde puan almaktır.
İlk C Grubu sınavından başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç C Grubu sınavına katılma haklaır vardır. Başarısız olmaları halinde 2 yıl sınavlara alınmazlar. 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden katılabilirler.
C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavlarında başarı gösteren stajyerler; stajları ile ilgili diğer koşullarda da başarılı olmaları koşuluyla SERBEST MUHASEBECİLİK ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları
Lisans ve Lisanüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır.
Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. Sınav 7 dersten oluşmakta olup, ders geçme notu 50'dir. Ancak sınavlarda başarılı olup ruhsat almaya hak kazanmak için, not ortalaması 60 olmalıdır . Sınav hakları ilk sınav sonucu açıklandıktan sonra 2 yıl içinde kullanılmak zorundadır. 2 yılın sonunda başarısız olan adaylar, 2 yıllık bekleme sürecine alınmaktadırlar. Bekleme sürecinin sonunda tüm derslerden yeniden sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır.Ek: SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci içinde Serbest Muhasebecilik Staj Bitirme Değerlendirmesine katılması 26.07.2008 tarihinde çıkan yeni yasa gereği kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci sonunda yeniden SMMM sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.