Stajyerlere Özel

Hangi okullardan mezun olmalıyım?

Staj Türü
Staj Süresi
SMMM Lisans Mezunu
3 yıl


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı İçin Yasada Öngörülen 4 Yıllık Lisans Programları
Fakülte Adı Bölüm Adı
İktisat Fakültesi İktisat
İşletme Fakültesi İşletme
Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ekonometri
Siyaset Bilimi
Uluslararası Finans
Ekonomi
Bankacılık ve Sermaye Piyasası
Hukuk Fakültesi Hukuk
İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacılık ve Finans

 Yurtdışından mezun olan adaylar YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadırlar. 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.