Mevzuat

Yeminli Mali Müşavirlere tasdiki zorunlu işlemler

(YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN TAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.)

3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM'ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak Yeniden değerleme oranlarınca artıralan hadler 2008 Takvim yılı için aşağıdaki gibidir.

1. 1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde , (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası

2. 5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 139.360,00 Yeni Türk Lirası,

3. 6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,

4. 8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,

5. 9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde 533.856 , 00 Yeni Türk Lirası,

6. 15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2008Yılı her ay için) 69.680,00 Yeni Türk Lirası,

7. 19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2008 Yılı her ay için) 266.928,00 Yeni Türk Lirası,

8. 27 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde, 13.936,00 Yeni Türk Lirası, (2008 Yılı her ay için)

9. 35 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerinde, harcamaları için 316.240,00 Yeni Türk Lirası,.

•  Parasal Hadler;

Bu tebliğde yer alan parasal hadler Maliye Bakanlığı'mızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Yabancı Para Değerleri (KUR/YTL)     Sonraki konu - Yeniden değerleme oranları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.