Mevzuat

Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergisi tarifesi (2008 yılı için V.İ.V GT-39)

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde (%)

İvazsız İntikallerde (%)

İlk

150.000 YTL İçin

1

10

Sonra gelen

320.000 YTL İçin

3

15

Sonra gelen

680.000 YTL İçin

5

20

Sonra gelen

1.380.000 YTL İçin

7

25

Matrahın

2.530.000 YTL 'yi aşan bölüm için

10

30

2007 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

a- Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 96.075,00 YTL'si füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265,00 YTL'si

b- İvazsız ( Hibe,Hediye,Çekiliş vs.yoluyla) İntikallerde 2.216,00 YTL'si
Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanırMali Rehber Fihrist

Önceki konu - Ücretlilerde Yemek Bedeli İstsinası     Sonraki konu - Vergi Levhası Tasdiki

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.