Mevzuat

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Değerli Üyemiz,

11.02.2013

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile aşağıda dökümü bulunan;

1. 5510 sayılı kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B)Bendi kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ
2. 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
3. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medulaö Sistemi Hakkında Tebliğ
4. İşverenler Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğ
5. Kamu İdarelerinde Çalışanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ
beş adet tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için;
1.Açıklama
2.Açıklama
3.Açıklama
4.Açıklama
5.Açıklama

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
BAŞKAN

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.