Mevzuat

Sermaye Tespit Raporları ve Diğer Raporları

NOT: Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak Müşavir raporlarınız,
İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarakta düzenlenebilir.
Tüm raporlarınızın inceleme bölümü ve sonuç başlığı altında özvarlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödenmesi ve TTK 376. maddeye göre korunduğu dip notu ile yazılması olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine Ait SMMM Raporu

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesinin Tespitine Dair SMMM Raporu

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu

Kobi Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu

Sermayenin Azaltımında SMMM Tespit Raporu

Sermaye Azaltımında Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Raporu

Tasfiyeden Dönüş'e Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu Örneği

Tasfiyeden Dönüş'e ait Tasfiye memuru /memurları rapor örneği

Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu

Süresi Dolan Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Raporu

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.