Mevzuat

Serbest Meslek Erbaplarının Mesleki Giderleri (GVK Md.68)

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler

2.Hizmetli ve işçilere ; yemek ve barınma giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, iş ile ilgili giyim giderleri,

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.

7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.

9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Sakatlık İndirimi
Sonraki konu - SSK Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.