Mevzuat

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik

DOKTORLARIN VE SAĞLIK HİZMETİ VEREN ŞİRKETLERİN ÖZEL HASTANELERE DÜZENLEYECEKLERİ MAKBUZ VE FATURALARDA KDV TEVKİFATI YAPILMAYACAKTIR 

 

 

Değerli Üyemiz .                                                                                                     15/02/2017

 

Bu gün (15/02/2017 ) Resmi gazetede Yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile; İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için İşgücü temin hizmeti kapsamında  tevkifat  yapılmayacağı  açıklanmıştır.

 

Bilindiği üzere : 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamede bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan bu değişiklik ile, hekimlerin şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan fatura düzenlemek suretiyle verdikleri hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV oranı, 25 KASIM 2016 tarihinden itibaren % 18'den % 8'e indirilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı şirketler aracılığıyla verilen bu işlemleri "iş gücü kiralaması" olarak görüyor ve hesaplanan % 8  oranındaki  KDV sini , 9/10 oranında tevkifat yapılmasını istemekteydi .Bu günden itibaren KDV tevkifatı kaldırılmıştır.

 

KDV uygulamasında yapılan diğer değişiklikler ekte  sunulan genel tebliğde açıklanmıştır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımla,

Erol Demirel

Başkan

 

EK. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) için tıklayınız.

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.