Mevzuat

İŞ KUR ARACILIĞI İL İŞE ALINACAK İLAVE SİGORTALILAR İÇİN İŞVERENLERE SAĞLANAN VERGİ DESTEĞİ (GVK 297 SAYILI GENEL TEBLİĞİ)

İŞ KUR ARACILIĞI İL İŞE ALINACAK İLAVE SİGORTALILAR İÇİN İŞVERENLERE SAĞLANAN VERGİ DESTEĞİ (GVK 297 SAYILI GENEL TEBLİĞİ)

 

16 /Mart/ 2017 Tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan yayımlanan 297 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 09/02/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 01/02/2017 tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde;
* Teşvikten yararlanacak işverenler,
* İlave istihdamın kapsamı,
* Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri,
* Uygulamanın esasları, muhtasar beyanname düzenlenmesi ve hesaplama örnekleri,

297 SERI NOLU GELIR VERGISI GENEL TEBLIGI IÇIN TIKLAYINIZ

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.