Mevzuat

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası (Konutlarda)

İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. (GVK Mad. 21)

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25'ini götürü olarak indirebilirler.
Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

 

YILLAR

BKK/GENEL TEBLİĞ

MAKTU HAD

2008

266 SAYILI GVK GT

2.400 YTL

2007

259 SAYILI GVK GT

2.300 YTL

2006

19/12/2005 - 2005/9826 Sayılı BKK

2.200 YTL

2005

20/12/2004 - 2004/8295 Sayılı BKK

2.000 YTL

2004

246 SAYILI GVK GT

1.800.000.000.-

2003

246 SAYILI GVK GT

1.500.000.000.-

2002

244 SAYILI GVK GT

950.000.000.-

2001

2000/1689 Sayılı BKK

700.000.000.-

2000

Yeniden Değerleme Oranı

630.000.000.-
Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Fatura Düzenleme Sınırı     Sonraki konu - Gecikme faizi ve zammı oranları

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.