Mevzuat

Değerli Kağıtlar

2008 yılında uygulanacak,değerli kağıtler miktarları 28.12.2007 tarih ve 26740 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/1 seri numaralı Değerli Kağıtlar Vergisi Genel Tebliğ' den alınmıştır.

Değerli Kağıdın Cinsi ( 01/01/2008) Bedel (YTL.)
1- Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 2,90
b) Beyanname 2,90
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet 5,80
2- Pasaportlar 81,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 81,00
5- Nüfus cüzdanları 3,00
6- Aile cüzdanları 28,00
7- Sürücü belgeleri 35,00
8- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 35,00
9- Motorlu araç trafik belgesi 35,00
10- Motorlu araç tescil belgesi 28,00
11- İş makinesi tescil belgesi 28,00
12- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 1,80

 Mali Rehber Fihrist

Önceki konu - Değer artış kazancı     Sonraki konu - Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.