Mevzuat

6111 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi Hakkında Duyuru

 05.11.2012

Değerli Meslek Mensuplarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre;  6111 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunan ve ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 15/6/2012 tarihi ve öncesinde yapılandırma anlaşması bozulan ancak ihya hükümlerinden yararlanmak üzere 1/10/2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayan 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce 7/11/2012 tarihine kadar, diğer borçlularca 2/11/2012 tarihine kadar ödeme yapılmış olması halinde, bahsekonu borçluların bu ödemelerini 6322 sayılı Kanundan yararlanmak üzere yaptığı dikkate alınarak, 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce 7/11/2012 (bu tarih dahil), diğer borçlularca 2/11/2012 (bu tarih dahil) tarihine kadar 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yapılan bu ödemelerin ihya kapsamındaki taksitlere/peşin ödemeye esas tutara mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Ek 1: Duyuru 19

Ek 2: Duyuru ek

 

Saygılarımla,

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.