Mevzuat

48 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu

18 Temmuz 2016

Değerli Meslek Mensubumuz,

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 Nisan 2015 tarihinde yasalaşmıştır. Mesleki Yeterliklilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Ek-1'de yer alan tebliğlerde toplam 48 meslekte belge zorunluluğu getirilmiş olup adı sıralanmış olan mesleklerde tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde belgesiz kişiler çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunda belirtilen süreler tamamlandığında, iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para ceza uygulanacaktır.

Müşterilerinizin ve işverenlerimizin çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunanlarına ilişkin Kanun kapsamındaki cezai müeyyidelerden kaçınmasını ve teşvik imkanlarından yararlanarak çalışanlarının belgelendirilmesi için gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Bilgilendirme için tıklayınız.

Saygılarımla

Yücel Akdemir
Başkan

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.