Kurumsal

Temmuz 2022

Değerli Meslektaşlarım,

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte pek çok mesleğin kaybolması ve işsizliğin artması gibi yorumlar yapılıyor olsa da daha gerçekçi tahmin; dijital teknolojiler ile sanılanın aksine pek çok yeni iş ve yeni iş yapış şekli ile tanışabilme imkanlarının oluşacağıdır. Dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılması ile mesleğimiz de büyük bir değişime uğramaktadır. Meslektaşlarımızın bu değişim ve dönüşüme hazırlıklı olması, mesleğimizin ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya dair farkındalığın arttırılması amacıyla Yönetim Kurulu olarak üretmeye, sizleri bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Küresel salgın Kovid – 19, hem sağlık hem de ekonomik anlamda birçok sorunu beraberinde getirdi. Salgın süreciyle birlikte ortaya çıkan krizler başta ekonomi olmak üzere sosyal güvenlik, eğitim ve gıda üretimi gibi yaşamın tüm alanlarında yıkıcı etkiler bıraktı.

Bu süreçte muhasebecilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuldu. Hazine ve mükellef arasında köprü görevi gören, işletmelerin gelişmesinde yol gösterici bir misyon üstlenen Mali Müşavirler, sağlıklı ekonomi için verilen kritik mücadelenin görünmeyen kahramanları olduk. Ekonomik krizlerde, salgınlarda, hastalık süreçlerinde işlerinin başında olan Mali Müşavirler tüm bu olumsuz ortama rağmen ülkemizin çıkarlarını korumak ve finansal katkı sağlamak amacıyla işlerimizde fark yaratmaya devam ettik.

Diğer taraftan, yaşanan kritik sürecin arından geçen yılın enflasyon oranıyla ücret tarifeleri belirlenen Mali Müşavirler, olumsuz ekonomik koşullardan yine en çok etkilenen meslek dalı haline geldi. TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi; bir önceki yılın aynı ayına göre %36.08; Mayıs 2022 döneminde ise Aralık 2020 dönemine göre %84,58 artış gösterdi. Bu durumda tarifemize yansıtılması gerekli enflasyon farkı (%84,58-%25=) %59,58 olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Müşavirlere sunulan Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmeti karşılayamamaktadır.

Dolayısıyla, 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi gerekliliği ivedilikle ortaya çıkmıştır.

TÜRMOB ve Odalarımız yaşanan gelişmelerin ardından, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli güncellemenin yapılmaması nedeniyle, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yüzde 60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarak temmuz ayından itibaren tavsiye niteliğinde uygulanması kararı aldı.
Değerli Meslektaşlarım;

Uzun ve hummalı bir çalışmanın ardından, hem Türkiye ve Dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, beklentileri paylaşmak hem de ağırlıklı olarak çalıştığımız sektörlere ilişkin son verileri analiz ederek, değerlendirmeler yapabilmek amacıyla ‘İSMMMONOMİ” adlı sektörel bir bülten hazırladık.

‘İSMMMONOMİ’ ile; meslektaşlarımızın çalıştıkları veya danışmanlık hizmeti verdikleri sektörlerde öne çıkan ekonomik gelişmeleri ve ülkemizin ekonomik görünümünü yakından takip etmelerini, hizmet verdikleri kurumlarda karar alma süreçlerinde etkin katılım ve katkı sağlayarak değer yaratacakları bir bilgi ağı kurmayı amaçlıyoruz.

Kısa bir süre için aylık olarak ama yakın bir gelecekte 15 günde bir hazırlanarak sizlerin e-posta adresinize gönderilecek olan ‘İSMMMONOMİ’nin çalışmalarınızda yararlı olacağını umuyoruz. Bülten’i sizlerden gelecek geri dönüşlere göre sürekli geliştirerek yararını artırmayı hedefliyoruz. Bülten’in çıkartılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Tüm üyelerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu güzellikler yaşamalarını diliyorum.


Sevgi ve saygılarımla.

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.