Kurumsal

Ocak 2023 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2023'ün ortak geleceğimiz icin sürdürülebilir bir dünyadan yana, özgürlük, adalet ve demokrasi değerlerini vazgeçilmez saydığımız, umutlarımızın yaşamımıza yansıdığı bir yıl olmasını diliyorum.

Yürekten inanıyorum ki 2023 yılı mesleğimiz açısından hedeflerimize ulaşacağımız, yeni uzmanlık alanlarıyla mesleğimize daha fazla değer katacağımız bir yıl olacak. Mesleki kariyerimizde farklı alanlarda uzmanlaşmanın yolu ise eğitimden geçmektedir.

Kuruluşumuzdan bu yana eğitime verdiğimiz önem 2023 yılında da sürecek. Mesleki ve güncel gelişmeler doğrultusunda hızlı çözümler üreterek eğitimlerin planlanması ve sizlerin faydasına sunulması yine önceliğimiz olacak. Ocak ayı içinde; Sosyal Güvenlikte Öncelikli Hususlar ve Güncel Teşvikler, Personele Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Bordro Uygulamaları, Yeniden Değerleme Uygulamaları, Vergi Mevzuatında Güncel Değişiklikler, Finansal Tablolar Analizi konularında seminerler düzenleyeceğiz.

Mesleki gelişimin yanı sıra kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum sağlamayı hedefleyerek 2009’da kurduğumuz İSMMMO Akademi’yi “temel değerlerini koruyan, insan odaklı, yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla geleceği kuran” anlayışla yeniden yaşama geçireceğiz.

Uzman akademisyenler ve profesyoneller sizlere değerli bilgilerini ve tecrübelerini aktaracaklar. Bu geniş kapsamlı ve uzmanlaştırmaya dayalı İSMMMO Akademi eğitimleri ile meslektaşlarımız, her kuruluşun arzu ettiği, gelecekle ilgili alacağı kararlarda ilk elden danıştığı güvenilir “mali danışman” olma özelliğini daha da güçlendirecektir.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu ayki mesajımı asgari ücret tarifemiz konusunda bilgi vererek sonlandırıyorum. Ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler yıllar itibariyle eridi. İki aylık süreçte bürokratlara, siyasilere, ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’na ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması talebimizi ilettik. Buna karşın 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de açıklanan yüzde 85'lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyecek. Ücretlerimize yüzde 122 oranında artış yapılması isteğimizi buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. İSMMMO olarak konunun takipçisi olacağız.

2023 yılının hep birlikte daha güzele, daha iyiye ulaşacağımız yolculuğumuzun başlangıcı olmasını diliyorum.

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.