Kurumsal

GÖREVDE OLANLAR (YÖNETİM KURULU)


BAŞKAN
Yücel AKDEMİR (yucel.akdemir@ismmmo.org.tr)

  Doğum Yılı ve Yeri

1958 Ordu, Mesudiye doğumludur.

  Öğrenimi

Beykoz Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Ankara Atılım Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

  Akademik Çalışmaları

Çeşitli mesleki dergilerde sürekli olarak makaleleri yayımlanmaktadır. 2010-2016 döneminde IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) SMP (Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Şirketleri Komitesi’nde Türkiye’yi temsilen teknik danışman olarak görev yapmıştır. Uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuş, yabancı yayınlarda makaleleri yayımlanmıştır. Birçok medya kanalında meslek hakkında röportaj yapmıştır. Yayımlanmış çok sayıda mesleki bildiri, mesleki proje çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır. Hizmet akdiyle çalışan meslek mensupları için “Hizmet Akdiyle Çalışan Meslek Mensuplarının Yol Haritası”, Emeklilik Hesaplama Tabloları vs. başta olmak üzere birçok mesleki kitabı yayımlanmıştır.

  Çalışma Hayatı

1985 yılından bu yana Beykoz ilçesinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 1990-1992 döneminde TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyeliği, 1996-1998 yılları arasında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Merkezi Denetim Kurulu Üyeliği, 2000-2008 döneminde İstanbul SMMM Oda Sekreterliği, 2008-2016 döneminde TÜRMOB Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Karadeniz Oda Başkanları Platform Başkanlığı görevi ve İstanbul SMMM Oda Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


BAŞKAN YARDIMCISI
Ali Haydar TUNÇ (haydar_tunc@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1970 Sivas, İmranlı doğumludur.

  Öğrenimi

Üsküdar Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

  Çalışma Hayatı

1990 yılından itibaren Ümraniye İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. MMMBD Ümraniye Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-1996 yılları arasında İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi üyeliği, 1996-1998 yılları arasında Büro Standartları Komitesi Üyeliği yaptı. 1997-2002 ve 2008-2015 yılları arasında İSMMMO Ümraniye Oda Temsilciliği, 2010-2013 yılları arasında İSMMMO Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu Üyeliği, 2013-2015 yılları arasında Yayın Kurulu, 2016 yılından itibaren İSMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanlığı ve 2015 yılından itibaren de İSMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


ODA SEKRETERİ
Erol Demirel (edemirel@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1960 İstanbul doğumludur.

  Öğrenimi

Kabataş Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında İnsan Kaynakları Uzmanlık Alanında yüksek lisans yaptı. “Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları” adlı Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır.Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Denetimi alanında doktorasını tamamladı, halen yeterlilik aşamasındadır.

  Çalışma Hayatı

Beyoğlu İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini serbest olarak sürdürmektedir. 1994 yılında eğitmenlik görevine başladı. Yayımlanmış çok sayıda mesleki bildiri, mesleki proje çalışmaları ve yazıları vardır. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1992-1994 döneminde İSMMMO Eminönü Oda Temsilciliği, 2000-2004 döneminde Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2004-2010 döneminde TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 döneminde İSMMMO Oda Saymanlığı, 2013-2016 döneminde İSMMMO Sekreterliği görevlerinde bulundu. TESMER İstanbul Şubesi eğitmenidir. 2016 yılından itibaren İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


ODA SAYMANI
Gülgün ÖZTÜRK (gulgun_ozturk@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1965 Eskişehir doğumludur.

  Öğrenimi

İstanbul Kız Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü’nü bitirdikten sonra Yıldız Üniversitesi’nden Pedagoji Formasyonunu aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yöneticilik Programını tamamladı. Halen Okan Üniversitesi'nde Finans Doktora öğrencisidir.

  Çalışma Hayatı

1985-2005 yılları arası özel sektörde çalıştı. 2005’ten bu yana ise Şişli İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile Etik ve İtibar Derneği üyelikleri bulunmaktadır. 2006-2008 yılları arasında KOBİ’leri İzleme Komitesi üyeliği, 2008-2013 yılları arasında Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2013-2015 Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 2004’ten bu yana TESMER İstanbul Şubesi Eğitmenliği, 2012’den bu yana TÜRMOB Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Eğitmenliği ve 2015-2016 döneminde Mali Çözüm Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren İSMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk annesidir.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Halim BURSALI (halim_bursali@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1963 Rize doğumludur.

  Öğrenimi

Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi ve Dış Ticaret Bölümlerini bitirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yüksek lisansa devam etmektedir. 1987 yılından itibaren Fatih ilçesinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Çalışma Hayatı

2011-2015 yılları arasında MMMB Derneği Fatih Şubesi Başkanlığını yaptı. 2004 yılından itibaren TESMER İstanbul Şubesi Eğitmenliği, 2012 yılından itibaren TÜRMOB eğitmenliği görevlerinde bulundu. Farklı üniversitelerin önlisans ve lisans programlarında part-time öğretim görevlisi olarak Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini vermektedir. İşletmelerde Vergi (Usul) İncelemeleri ve Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar ve Analizi kitapları bulunmaktadır. 2015-2016 döneminde İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyeliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren İSMMMO Fatih Oda Temsilciliği ve TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve bir çocuk babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ethem Yüksel KAHVECİ (ethemyuksel.kahveci@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1972 İstanbul doğumludur.

  Öğrenimi

İlk, Orta ve Lise eğitimini Şişli’de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLMİLER FAKÜLTESİ İŞLETME bölümü MUHASEBE – FİNANSMAN UZMANLIK DALINDA tamamladı. Üniversite eğitimi ile eş zamanlı olarak çeşitli firmalar ve muhasebe ofislerinde okuduğu bölüm ile ilgili çalıştı. Yüksek lisansını MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE FİNANSMAN bölümünde yaptı.

  Çalışma Hayatı

1990 yılında başladığı muhasebe hayatına, Çeşitli firmalarda muhasebe personeli, şef ve müdür yardımcılığı görevlerinden sonra 2001 yılından itibaren kendi bürosunda Mali Müşavirlik yaparak devam etmektedir. Ekibi ile birlikte çeşitli firmalara, Muhasebe, İş hukuku, Yönetim, Finans ve Şirket içi mesleki eğitim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. 1998 Yılında eğitimcilik kariyerine çeşitli özel dershanelerde Genel muhasebe, SGK, İş hukuku dersleri vererek başlamıştır. 2005 yılından itibaren İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA öğretim görevlisi olarak da görev yapmaya başlamıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir. Burada 1.sınıflara Genel Muhasebe 2.Sınıflara da Bilgisayarlı Muhasebe dersleri vermektedir. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE Florya ve Beşiktaş kampüslerinde, SGK ve Bordrolama uzmanlığı, İş hukuku uzmanlığı, E-defter, E-fatura eğitimi, Finansçı olmayanlar için finans eğitimi gibi konular ile ilgili derslere girmektedir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE İş hukuku standartları ve bordrolama dersleri vermektedir. BİLGE ADAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AKADEMİSİ’NDE bireysel muhasebe eğitmeni olarak derslere girmiştir. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ’NDE Yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir. İSMEK’te SGK ve Vergi konularında Muhasebe eğitmenlerine, değişen mevzuat hakkında çeşitli konferans ve seminerler vermiştir. İBB Kariyer günlerinde muhtelif zamanlarda konuşmacı olarak katılarak genç beyinlere tecrübelerini aktarma fırsatı yakalamıştır. Muhasebede Dönem sonu işlemleri, Gelir ve kurumlar vergisi, Sosyal Güvenlik ve iş hukuku konularında konferans ve seminerler vermektedir. 2010 yılında İSTANBUL MAHKEMELERİ MALİ KONULAR BİLİRKİŞİSİ kadrosuna seçilmiştir. 2014 yılında ilgili eğitimleri tamamlayarak KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ olmaya hak kazanmıştır. 2015 Yılı Şubat ayında İstanbul Meslekte Birlik İl yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. İstanbul Meslekte birlik Eğitimden Sorumlu İl yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Çeşitli ilçelerde 30’a yakın eğitim semineri vermiştir. 2017 Yılı Aralık ayında Muhasebe, Finans ve İş hukuku alanlarında Bilirkişi olarak seçilmiştir. 2017 Yılı Aralık Ayında Uzlaştırmacılık eğitimlerini tamamlayarak Uzlaştırmacı adayı olarak sınava girmeye hak kazanmıştır. Mesleki yazı ve makaleleri ile röportajları çeşitli internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Halen, mesleği olan Mali Müşavirlik ile eş zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde eğitim ve konferanslar vermektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve üç çocuk babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hakan USTABAŞ (hakan.ustabas@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1972 Artvin doğumludur.

  Öğrenimi

İstanbul Pertevniyal Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

  Çalışma Hayatı

1992-1996 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere çeşitli firmalarda muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. 1997-2010 Yılları arasında Mali Müşavirlik ofisinde büro yöneticisi olarak çalıştı. 01.11.2006 yılında Mali Müşavirlik belgesi aldı. 01.11.2011 Tarihinden itibaren Beyoğlu ilçesinde Mali Müşavirlik Ofisini kurdu. 2015-2019 yıllarında İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulunda görev aldı. 01.01.2018 tarihi itibariyle İstanbul Meslekte Birlik Genel Sekreterliği görevini icra etmekte olup;aynı zamanda bağımsız olarak müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerini yapmaktadır. Bir çok mesleki eğitimle birlikte konkordato komiserliği eğitiminide tamamlamıştır. Muhasebe, Finans ve İş hukuku alanlarında Bilirkişi olarak seçilmiştir . Adalet bakanlığına bağlı, uzlaştırmacı olmayı hak kazanmış ve bu görevine devam etmektedir. 2017 yılında İstanbul da kurulan İstanbul Uzlaştırmacılar Derneği nin kurucu başkan yardımcısıdır.

  Kişisel bilgiler

Evli ve üç çocuk babası olan Hakan Ustabaş Orta derecede Gürcüce ve Fransızca bilmektedir.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Murat DEMİRTAŞ
  Doğum Yılı ve Yeri

1976 Erzurum doğumludur.

  Öğrenimi

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.
Yüksek lisans eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Denetim üzerine yapmıştır.
İstanbul Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler Derneği yönetim kurul Üyeliği, Maltepe Erzurumlular Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, Maltepe Yalı Spor Kulübü Yönetim Kurul Üyeliği ve başkan yardımcılığı, (TÜMSİAD) Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyeliği, İstanbul Uzlaştırmacılar derneği Kurucu üyeliği, Fenerbahçe Spor Kulübü temsilci üyeliği, gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapmaktadır.

  Çalışma Hayatı

1995 - 2011 yılları arasında Kurumsal firmalarda Muhasebe müdürlüğü ve yöneticilik yapmıştır. 2012 yılından itibaren Maltepe de bağımsız olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. 2017 yılında Kamu Gözetim Kurumundan bağımsız denetçi ruhsatını almıştır. Alternatif Daire Başkanlığına Bağlı Olarak Uzlaştırmacılık ve Bilirkişilik yapmaktadır. Deniz Ticareti Hukuku ve Türk Ticaret Hukuku konularında ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki Çocuk Babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Turgay KANARYA (turgay_kanarya@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1964 İstanbul doğumludur.

  Öğrenimi

1981 yılında Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra Fatih ilçesinde Mehmet Daşgın Muhasebe Bürosunda çalışmaya başladı. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını "Elektronik Ticarette Vergilendirme" konusunda tamamlamıştır.

  Çalışma Hayatı

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1997 Ekim ayında Serbest Muhasebeci olarak İSMMMO odasına kaydoldu. Halen yürütmekte olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosunu önce 1997 yılında Serbest Muhasebecilik Bürosu olarak kurdu. 1999 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazandıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosuna dönüştürdü. 2006 yılında "Elektronik Ticaret Vergilendirme" konusunda hazırladığı proje ile yüksek lisansını tamamladı. 1998-2000 yılları arasında İSMMMO Muhasebe Etik Komite Başkanlığı, 2001-2008 yılları arasında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğİ, Fatih Şube Başkanlığı 2008-2015 İSMMMO Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Bağımsız Denetçi Lisansını aldı. Bağımsız denetim şirketinde fiilen bağımsız denetim yapmaktadır. 2003 yılından bu yana bilirkişi olarak görev yapan Turgay Kanarya 2018 yılından bu yana Uzlaştırmacı Lisansına sahiptir. Vergi muhasebe ve sosyal güvenlik alanlarında çeşitli araştırma ve incelemeleri vardır. 2015 yılından bu yana İSMMMO Yönetim Kurulu üyesidir. Halen İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa İşletme Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.