Kurumsal

Ağustos 2022

Değerli Meslektaşlarım,

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; TÜFE aylık bazda 2.37 artarken, yıllık bazda 79,60 seviyesine yükseldi. Üretici fiyatlarındaki yükseliş hızı da artarak devam ediyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre %5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %97,30 artış gösterdi. Veriler yıllık enflasyonda yükseliş serisinin 14. Aya ulaştığını gösteriyor.

Son dönemde ekonomide yaşanan bu olağanüstü gelişmeler karşısında gerek aldığımız eğitimler gerekse verdiğimiz hizmetlerin kapsamı düşünüldüğünde işletmeler meslek mensuplarımızdan defter tutmak, beyanname göndermekten daha fazlasını istiyorlar. Mali Müşavirlerine güncel ekonomik konularda da danışma ihtiyacını hissediyorlar.

Meslek mensuplarımızın, işletmelerin bu beklentilere karşılık verebilmesi için ekonomide yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri çok yakından takip etmeleri gerekmektedir. İSMMMO olarak meslektaşlarımızın ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilmelerini desteklemek ve katkı sunmak amacı ile yayın hayatına başlayan İSMMMONOMİ isimli dijital bültenimizin bu ay 3. Sayısını yayımladık.


Değerli Meslektaşlarım,

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi sistemlerinde her geçen gün dijital uygulamaları daha yoğun olarak kullanmaya başladı. Bu yoğun kullanım pek çok olumlu sonuçlar doğurmakla birlikte, bir o kadar da idarenin sistemindeki alt yapı sorunları nedeniyle meslektaşlarımızı olumsuz olarak etkilemektedir.

Mükelleflerin temel yükümlülüğü olan beyanname vermek ve vergilerini ödemek konusunda hizmet aldıkları biz meslek mensuplarının görevlerimizi yerine getirirken yaşadığımız aksaklıklar önemli boyutlara ulaşmıştır. Beyannamelerin üst üste yığılması nedeniyle Gelir İdaresi sunucuları neredeyse “her ay” çöküyor ve bu durum, tek amacı doğru bilgileri zamanında yetiştirmek olan meslektaşlarımızın beyannamelerin son günlerinde stresini artıyor adeta çileye dönüşüyor.

Bu konu TÜRMOB’un da sürekli gündemindedir. TÜRMOB Genel Başkanımız Sn.Emre Kartaloğlu 2 Ağustos tarihli Dünya Gazetesi’nde yayınlanan yazısında;“beyanneme verilmesi sırasında yaşanan sıkıntılar”, “vergi sistemimizin çarpıklığı”, “enflasyon sarmalının yarattığı sorunlar”ı dile getirmektedir.

Sistemde yaşanan sorunların çözümlenmesi noktasında TÜRMOB ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir.


Değerli Meslektaşlarım,

Bu yıl 30 Ağustos Zafer bayramının bu yol 100.yıldönümünü kutlayacağız.

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayıp 30 Ağustos zaferle sonuçlanan büyük taarruz emperyalist fiili işgale karşı başlattığımız kurtuluş savaşımızın en önemli aşamalarından birisidir.

Bu vesileyle Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin zaferinin simgesi olarak kutladığımız 30 Ağustos Zafer bayramımızın 100. yılını kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.