TESMER

Bilirkişi Temel Eğitim Ön Başvuruları

İstanbul, 16 Nisan 2018

Değerli Üyemiz;

  Bilirkişilik faaliyetlerini kapsayan 03 Kasım 2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 ve 29898 sayılı Resmi Gazete’ de ve buna bağlı olarak "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

  İlgili kanun kapsamında bilirkişilik başvurusu yapacakların "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ni tamamlamış olma zorunluluğu getirilmiş olup; eğitimin çerçevesi 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

  Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. İlgili Yönetmeliğin 30. Maddesi kapsamında katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bilirkişiliğe kabul edilerek sicile kaydolanlar sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere teori ve uygulamadan oluşan yenileme eğitimlerine katılmaları gereklidir.

Eğitim, toplam yirmi dört ders saati olup bunun; on sekiz saati teori ve altı saati uygulamayı kapsamaktadır.

  Odamız; Bilirkişi Yönetmeliği'nin 33.üncü maddesi uyarınca eğitim vermek üzere yetki almıştır. Bu yetki çerçevesinde; 2018 yılı Bilirkişilik listeleri için kayıt başvurusu yapacak olan meslek mensuplarımızın "Bilirkişilik Temel Eğitimi" her sınıfta 24 katılımcı bulunacak şekilde, eğitim birimlerimizde Odamız tarafından düzenlenmekte olup, süreklilik arz edecektir.

"Bilirkişilik Temel Eğitim" ön kayıt başvuru detayları ve programımızı bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,
Yücel Akdemir
Başkan
Başvuru

:

http://bilirkisilik.ismmmo.org.tr

Eğitim Dönemi

:

Nisan - Mayıs 2018

Ön Başvurular

:

Nisan - Mayıs 2018 (Yeterli başvuru sağlandığında sınıflar açılacaktır. Başvuru sırasına göre bilgilendirme yapılarak kesin kayıt işlemleri alınacaktır.)

Eğitim Birimlerimiz

:

Eğitimlerimiz, Anadolu Yakası’nda Kadıköy TESMER ve Avrupa Yakası’nda Şişli TESMER, Şirinevler TESMER olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki eğitim birimlerimizde düzenlenecektir.

Eğitim Yöntemi

:

Yüz yüze

Katılımcı Sayısı

:

24 Kişi

Eğitim Programı

:

Hafta İçi Akşam ve Hafta Sonu
Hafta İçi günlük 3 saat 18:30-21:30 (8 hafta içi gün)
Hafta Sonu günlük 6 saat 10:00-16:00 (4 hafta sonu gün)

Ders saatleri

:

1 ders 50 dakika olacak 
Toplam 24 ders saati
a) Teori Eğitimi: 18 Saat
b) Uygulama Eğitimi: 6 Saat

Eğitim Bedeli

:

Üye 750.- TL (KDV Dahil) 2 taksit
Diğer 950.- TL (KDV Dahil) 2 taksit

EĞİTİM İÇERİĞİ

TEORİ

UYGULAMA

Giriş

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile etik ilkeler

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

Türk Yargı Teşkilatı

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

Örnek Olayların Sunulması

Yargısal Faaliyet içinde yer alan süreler

Bilirkişi İncelemesine başvuru ve inceleme konusu

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

Bilirkişi İncelemesinin yapılması

Genel Değerlendirme

Bilirkişinin Nitelikleri

Oy ve Görüşün Sunulması

Eğitim Değerlendirme Anketi

Bilirkişiliğe Başvuru, sicil ve listeye kayıt

Bilirkişi raporunun teslim edilmesi ve değerlendirilmesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.