25.05.2015 Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi Kariyer Paneli

02.03.2015 Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması Paneli

15.02.2014 Sağlık İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulaması

10.04.2013 SMM Hzimetlerinde Pazarlama - Perpa

07.03.2013 Meslek Odaları Dayanışma Paneli

19.01.2013 Gıda Güvenliği Söyleşisi

06.09.2012 İTO Teşvik ve Vergi Toplantısı

22.05.2012 SGK Toplantısı

07.04.2012 Vergi Kongresi

02.03.2011 MMMBD Yeni TTK Paneli

02.07.2010 Sivas Anması - Mesleğin Bağımsızlığı ve Nispi Temsil Paneli

08.11.2005 Kayıt dışı ekonomi butce aciklari ozellestirme paneli

13.04.2004 Enflasyon Muhasebesi ve Kayıtdışı Paneli

05.04.2002 Panel İstanbul ve Deprem Gerçeği

22.02.2002 Panel Sanatçı Gözüyle Vergi Dünyası

23.10.1998 Panel Vergi Yasalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

02.03.1998 Ekonomik ve Sosyal Dengelerin Oluşumunda Vergi Adaletinin Yeri Paneli

07.04.1997 Panel Türkiye'nin Demokrasi Sorunu

14.01.1997 Bağımlı Üye Kavramının Dünyadaki Konumu

30.03.1996 Çevre Finansmanının Dünü Bugünü paneli

01.03.1996 Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor

10.12.1994 Özelleştirme ve Demokratikleşme Paneli

24.04.1993 Sosyal Güvenlik Paneli

03.06.1991 Anayasada Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni

1991 3568 Sayılı Meslek Kanunu Paneli