1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME 27.5.2016   
 
•ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 23.5.2016   
 
•İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 20.5.2016   
 
18.5.2016   
 
•KURUMLAR VERGİSİ KESİN MİZAN VERİLME SÜRESİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNİ TALEP ETTİK 17.5.2016