1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 20.5.2016   
 
•Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu Raporu 18.5.2016   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013   
 
•Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.2.2013   
 
• Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu 18.2.2013