1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 19.8.2014   
 
•VUK 437(ÖKC ile İlgili)-438 (Anlaşmalı Matbaa ile ilgili )-439(Amortisman oranları ile ilgili)Seri Numaralı Genel Tebliğleri 8.8.2014   
 
•MALİ TATİL AÇIKLAMASI 25.7.2014   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013   
 
•Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.2.2013