• Dilekçe. (Meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi
• YMM Ruhsat fotokopisi