• Dilekçe.(Varisleri tarafından yazılacaktır.)
• Ölüm kağıdı (gömü belgesi)
• Ruhsat ve kimlik aslı
• Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)
• Kaşe (varsa)
• Vergi dairesi kapanış tutanağı