Tarih  Gönderen  
 27.10.2016 17:50 (Üye) Soru : Mükellefe 2011 dönemine ait kesilen özel usulsüzlük cezası 16.10.2016 tarihinde tebliğ edildi. 6736 sayılı kanundan yararlandırabilir miyiz?

Cevap : Evet yararlanabilirsiniz.
 
 27.10.2016 17:49 (Üye) Soru : Buna göre, ilgili yıl içinde en az üç dönemde 1 No.lu KDV beyannamesi veren ve hiçbir dönemde hesaplanan vergisi çıkmayan veya sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi beyanı bulunan mükelleflerin artırım taleplerinde, bu Tebliğin bu bölümüne göre işlem yapılacaktır. Bu mükelleflerin, KDV artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Örnek 23- 24 sayın danışmanım, yukarıdaki ifade, örneğin 2012 de hiçbir dönemde hesaplanan kdv çıkmayanlar için ek 17 (5/3b)verileceği bazı aylarda hesaplanan kdv olan diğer mükellefler için de ek 14 (5/3a)verileceği şeklinde anlıyorum. yanlış mı yorumluyorum? saygılarımla,

Cevap : Doğru anlıyorsunuz.Hesaplanan çıkmayanlar için (5/...

 
 27.10.2016 16:44 (Üye) Soru : Sayın danışman 2015.8 ayına kadar bilanço defteri tutan adi ortaklık firmasından ortaklar ayrılarak (ortaklık kapatılarak)adlarına şahıs firması açılışı yapılarak devam etmektedirler.işletme defteri tutalabilir mi?

Cevap : Tutabilirler
 
 27.10.2016 15:43 (Üye) Soru : Merhaba; 6736 sayılı kanun kapsamında Kurumlar ve KDV. matrah artırımına gittik .KDV. Matrah artırımını 5/3-a beyanı ile verdik. Yıl içinde tüm beyannameleri verildi 2 dönemde hesaplanan KDV.yok. Kurumlar matrah artışımızla kıyas yaptığımızda ödenecek KDV.Matrah artışımızda sorun yok. Bu beyanı 5/3-b3 olarak vermemiz gerekirmi ? İyi çalışmalar,

Cevap : Artırımda bulunulan yıl içindeki dönemlere ilişkin...

 
 27.10.2016 15:41 (Üye) Soru : birinci sınıf defter tutan şahıs işletmelerinde kasanın veya 131-331 hesapların yüksek tutarda olmasının sakıncası varmıdır. bu işletmelerde kar dağıtımı da stopaja tabimidir?

Cevap : GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 6736 SK 6. MADDESİN...

 
 27.10.2016 15:06 (Üye) Soru : Üstad;e-Fatura mükellefi olmayan bir mükellef, 2016 yılında 1 defa giyim ürünleri ihracatı yaparsa 2017 yılında e-fatura ve e-deftere geçer mi?

Cevap : e fatura mükellefi değilse düzenlemez. ELEKTRONİ...

 
 27.10.2016 15:04 (Üye) Soru : Merhaba, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle muhasebe büromu kapatmayı düşünüyorum. 2016 yılında hizmet verdiğim müşterilerimin benim dönemime ait olan ve 2017 yılında verilecek olan Muhtasar, Kdv, Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerini verebilecek miyim? Vergi dairesi kapanış aşamasında e-beyanname gönderme şifremi de hemen iptal edecek mi ? Teşekkür ederim.

Cevap : E beyanname şifrelerini düzenleyen VUK 340 nolu Ge...

 
 27.10.2016 14:50 (Üye) Soru : Defterlerini tutmakta olduğum bir limited şirket, yurtdışından cep telefonu ve tablet vs ürünlerin aksesuarlarını ithal etmektedir. Bu ithal ettiği ürünleri yurt içinde satmaktadır. Yurt içinde Satış yaptığı alıcıların personellerine her ay belirli bir tutar ödeme yapmaktadır. Firma bu alıcı firma personellerine ödeme yapmak yerine bunlara x Firmasından satın alacağı alışveriş çeki vermek istiyor. Verilecek olan bu alışveriş çeklerini Pazarlama gideri olarak giderleştirebilir miyiz? Belge düzeni nasıl işleyecek? Bu alışverişler gerçekleştiğinde x firması bize fatura mı edecek? Araştırmalarıma göre bu alışveriş çeklerini satan x firması açısından avans olarak değerlendiriliyor. Alışveriş gerçekleşip bu alışveriş çekleri ibraz edildiğinde de fatura vs keserek hasılatına dahil ediyor. Bu durumda x firması satın almış olduğumuz bu alışveriş çekleri için fatura mı kesecek?

Cevap : Araştırmanızdaki görüş doğrudur.Fatura düzenlenece...

 
 27.10.2016 14:48 (Üye) Soru : Üstad; 2016 Yılında 1 defa ihracat yapanlar 2017 için e-deftere geçer mi?

Cevap : İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması e-Fatura...

 
 27.10.2016 13:07 (Üye) Soru : merhaba , Sarıyer belediyesince Site yönetimimizden istenen ecrimisil ödemeleri 6736 sayılı kanun kapsamına giriyor mu ? teşekkür ederim.

Cevap : Ecrimisil borçları 6736 sayılı yasa kapsamında ya...

 
 27.10.2016 11:42 (Üye) Soru : Belediyeden semt pazar yeri kiralayan kişi aynı yere başkasına kiralarsa kira gelirini hangi beyanname ile beyan edecektir. Saygılarımla

Cevap : GV GMSİ beyannamesi verilecektir.
 
 27.10.2016 11:25 (Üye) Soru : Önceki sorum. Soru: Merhabalar, Sorum: Kurumlar Vergisi olan Kooperatif işyerini kiraladığı vakit kiracıya fatura kesiyor. Ayrıca stopaj kesme zorunluluğu var mıdır. Cevap:Sayın, Evet % 20 GV tevkifatı yapılacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Sorumu Detaylı Şekilde soruyorum. Yapı işyeri Kooperatifi' nin fesih olunmasından sonra, kooperatif üyelerinin ortak olduğu İŞLETME Kooperatifi kuruldu. Ortak yerler kurulan bu işletme kooperatifinin mülkiyetine geçti. İşletme Kooperatifi münhasıran bu ortak yerlerini kiraya vermek amacı ile Kurumlar Vergisine tabi olmak üzere mükellefiyet tesis ettirdi. İşletme Kooperatifi bir kısmı vergi mükellefi olan, bir kısmı vergi mükellefi olmayan kiracılarına kira karşılığı fatura kesiyor. Kurumlar Vergisi Mükellefi olduğuna göre stopaj kesmesi gerekir mi?

Cevap : Sorunuzda işletme kooperatifi kavramı olsa idi Tev...

 
 27.10.2016 11:15 (Üye) Soru : beş yıllık matrah arttırımı yapacağız yalnız 2014 ve 2015 yıllarında gv borcumuz var 6736 yapılandırmaya başvuru yaptık tereddüte kaldığımız nokta matrah arttrırımı yaparken 2011-2012-2013 yıılarıhiç vergi borcu yok buyıllarda oran 15 mi 20 mi olacak yoksa son iki yıldaki vergi borcu nedeniyle bütün yıllar %20 mi olacaktır verceğiniz cevap için şimdiden çok teşk edrm kolay gelsin

Cevap : Yapılandırılma olan yıllar için % 20, Yapılandırma...

 
 27.10.2016 10:55 (Üye) Soru : Sayın danışmanlar, Yapılandırma kapsamında OGS ve HGS cezalarının internet üzerinden yapılandırılması mümkün müdür? 2015 yılına ait cezalar için Ekim 2016 tarihinde tebligat geldi. Tebligat tarihine göre yapılandırmak mümkün müdür? Teşekkür ederim. Saygılar

Cevap : Borç GİB internet VD sisteminden yapılandırılır.Te...

 
 27.10.2016 10:53 (Üye) Soru : 6736 SAYILI KANUNA GÖRE KASA EKSİK VEYA FAZLALIĞINDA 689 HESABA ATILAN FARKLAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER SAYILDIĞINDAN İLGİLİ DÖNEME İSABET EDEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKATE ALINIP VERGİ MATRAHINA EKLENECEKMİ ÖRNEĞİN NORMAL KARI 100.000 TL OLAN FİRMANIN BU AFTAN DOLAYI 50.000 TL KKEG OLUŞURSA BEYNNAMEDE 150.000 TL ÜZERİNDEN Mİ VERGİ HESAPLANACAK TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap : KKEG LER GEÇİCİ VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLEREK VER...

 
 27.10.2016 10:51 (Üye) Soru : A.Ş. Bir internet sitesi kuruyor. Bu sitenin içeriği için bir firmaya dizayn ve tasarım için bir 15.000 TL lik bir bedel ödüyor ve faturasını alıyor. Bu gideri yönetim gideri olarak direk giderleştirecekmiyiz. Yada maliyete koyup amortisman mı ayıracağız.

Cevap : Amortismana tabi tutularak giderleştirilir.
 
 27.10.2016 10:50 (Üye) Soru : Merhabalar, Sorum: Kurumlar Vergisi olan Kooperatif işyerini kiraladığı vakit kiracıya fatura kesiyor. Ayrıca stopaj kesme zorunluluğu var mıdır.

Cevap : Evet % 20 GV tevkifatı yapılacaktır.
 
 27.10.2016 10:49 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; KDV Matrah artırımı ile ilgili olarak tarafınıza sorulan sorularda, ilgili yıllarda tüm beyannameleri veren fakat, bir veya iki dönemde hesaplanan KDV si olmayan mükellefler için kanunun 5/3-b3 maddesine göre işlem yapılacağını yani kıyas yoluna gidileceğini söylüyorsunuz. Maliye' de sizinle aynı görüşte. Fakat, ne kanunda nede tebliğde böyle bir açıklama göremedim. Tebliğin D/3-b maddesi 3.bendinde "Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerinin sadece bir veya birkaçında HESAPLANAN VERGİSİ bulunup diğer dönemlerde bulunmayan mükellefler......." şeklinde yazmaktadır. Buna göre; 12 ay beyanname veren, bunların yalnızca bir veya birkaçında (2-3) HESAPLANAN KDV olan mükellefler kıyas yolu ile artırım yapacaklardır. Siz ve maliye ise 11 ayda hesaplanan KDV var 1 ayda yok ise kıyas yolu ile artırım yapılacak demektesiniz. Birçok vergi dairesine giderek ve Vergi İletişim Merkezi ile görüştüğümde bana konu ile ilgili bir kanun veya tebliği maddesi gösterememekte yalnızca "bu böyle olacak o kadar" demektedirler. Sizden ricam bu görüşünüzü kanunun veya tebliğin hangi madde veya maddelerine dayandırdığınızı belirtmenizdir. Böylece konu ile alakalı benim ve diğer meslektaşlarımın tereddütleri son bulmuş olacaktır. Teşekkürler...

Cevap : Tebliğin tamamını bir kez daha inceleyiniz.Özelli...

 
 27.10.2016 10:38 (Üye) Soru : Değerli üstatlar matrah arttırımından doğan borç ihracattan doğan kdv iadelerinden mahsup edilebilirmi.

Cevap : 6736 sayılı kanuna göre ödenecek vergileri KDV iad...

 
 27.10.2016 10:34 (Üye) Soru : Soru :Sayın danışman merhaba odamızın 6736 sayılı kanunla ilgili muhasebe kayıtları rehberinde eczanelerde stok düzeltmesi maddesini 689-....-.- 600-...-.- 360-...-.- yaptıktan sonra 153 hesabı nasıl eksilteceğiz? bu kayıttan sonra başka kayıt yapmayacakmıyız.Yapacak isek kayıt yaparken hangi hesapları kullanacağız ilginize teşekkürler..

Cevap : 153 hesap için tekdüzen TDHP kurallarına göre işle...

 
 26.10.2016 17:22 (Üye) Soru : Merhabalar, Şirketin aktifine kayıtlı bulunan otomobil motorunu yaktı ve yeni bir motor alınıp arabaya takıldı. Alınan bu araba motoru faturasındaki kdv ilgili şirket tarafından indirim konusu yapılabilir mi? ve bu araç motoru faturasındaki kdv hariç bedel amortisman yolu ile mi giderlerştirilecektir?

Cevap : KDV si İndirim yapılamaz ,giderleştirilebilir veya...

 
 26.10.2016 16:55 (Üye) Soru : 29.09.2016 tarihli vergi inceleme raporuna göre 17.10.2016 tarihli ihbarname ile tarafıma 2011 yılı için 6000 TL ÖÜCZ,16000 TL VZCZ,2012 yılı için 20000 TL ÖÜCZ,30000 TL VCZC tebliğ edilmiştir.5 yıllık matrah arttırımı yaparken nasıl bir yol izleyeceğim.2011-2012 yılları için 6,diğer yıllar için 18 taksit mi yapacağım,yoksa tüm yıllar için 6 taksit mi yapacağım,iyi çalışmalar.

Cevap : Vergi incelemesi sonucu 6736 sayılı yasadan yararl...

 
 26.10.2016 16:32 (Üye) Soru : Merhaba, Yeni açılış yapmak isteyen bir mükellef başvurdu. Spor salonlarına saatlik hizmet verecek bir eğitmen. Mevcutta bu tip hizmet veren mükellefim yok. Açılış, fatura biçimi vs. için genel bilgi rica ediyorum Teşekkür ederim.

Cevap : Bahsettiğiniz eğitmen için GV serbest meslek erbab...

 
 26.10.2016 16:12 (Üye) Soru : Ustad tekrar merhaba gün içerisinde sorduğum soruya vermiş olduğunuz cevaba istinaden.. Dolayısı ile incelemesi tamamlanmış fakat vergi dairesi kayıtlarına intikal etmemiş raporlar için Matrah artırımında bulunmanın ilgili rapor için herhangi bir getirisi yokmudur?

Cevap : Matrah artırımı yapılması halinde artırılan matrah...

 
 26.10.2016 16:11 (Üye) Soru : Merhaba kolay gelsin, 2012,2013,2014 yılları defterleri incelemede ve inceleme henüz tamamlanmadı ve inceleme başlayalı 1 sene oldu yani matrah art.kanunundan önce başladı.1)Matrah arttırımı 25.11.2016 uzaması bizim içinde geçerlimidir çünkü 4.madde saklı kalmak kaydıyla ibaresi var 2) Sözkonusu yıllar için matrah arttırımı yaparsak inceleme sonlanıp defterlerimizi teslim alabilir miyiz.Şimdiden teşekkürler,kolay gelsin.

Cevap : Matrah artırımı yapabilirsiniz. Uzama da bahsedile...

 
 26.10.2016 16:09 (Üye) Soru : TEK BİR MERKEZLİ FİRMADA İKİ FARKLI SEKTÖRDE SATIŞ YAPILMAKTADIR. bu SEKTÖRLERDEN BİRİNE E ARŞİV VEYA E FATURA KESİLSE DİĞERİ İÇİN NORMAL KAĞIT FATURA KESİLEBİLİRMİ TEŞEKKÜRLER

Cevap : Muhasebe ve vergi uygulamaları bir bütünlük içinde...

 
 26.10.2016 15:27 (Üye) Soru : 6736 sayılı yasanın stok affından yararlandık. stok affında indirdiğimiz KDV yi ihracatla ilgili indirim ve yüklenim listesine vergi numarası 3333 333 333 olarak yazdığımda kabul etmiyor vergi numarasını ne olarak girmem gerektiğine yardımcı olmanızı istiyorum. İyi çalışmalar

Cevap : Ba formuna Vergi numarası 3333333333 yazılacaktır....

 
 26.10.2016 15:10 (Üye) Soru : Merhaba ,cevap için önceden teşekkür ederim. 6736 sayılı kanuna göre işletmede mevcut olup kayıtlarda olmayan emtia için izleyeceğimiz yol nedir? 6/1-c ye göre kdv beyannamesini tahakkuk ettirip,burda ödediğimiz kdv yi 1 nolu kdv den mahsup ederek,30/11/2016 tarihine kadar ek:19 listesini vergi dairesine vermemiz yeterlimidir,başka yapmamız gereken bir şey varmıdır,teşekkürler

Cevap : İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYA...

 
 26.10.2016 14:44 (Üye) Soru : İİ GÜNLER BALIK HALİNDE KOMİSYON KARŞILIĞI BALIK SATIŞI YAPMAKTAYIS KARŞI FİRMA DA E FATURAYA TABİİ OLDUĞU İÇİN İZ E FATURA KESMEK İÇİN KOMİSYON FATURASI YAZILIM FİRMASI BUNU KARŞILIĞININ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER E FATURANIN ALTYAPISINDA BÖYLE BİR FATURA YOKMUŞ KOMİSYON FATURALARINI ELLE KESEBİLİRMİYİZ SAYGILAR İİ ÇALIŞMALAR

Cevap : YAZILIM FİRMASI PROGRAMINI DEĞİŞTİRMESİ GEREKİR. E...

 
 26.10.2016 11:47 (Üye) Soru : Merhaba, Ltd.şti.inşaat firmam var.İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı kdv iadesi talebimiz olacak ve ben ilk defa beyannamede göstereceğim bu tutarı.2016 yılına ait yüklenen kdv yi iade edilebilir kdv ye yazmam yeterli mi.İstisna bölümünede bildirmelimiyim.Bilgi vermezi rica ediyorum.

Cevap : KDV beyannamesinin diğer iade hakkı doğuran bölüme...

 
 26.10.2016 11:41 (Üye) Soru : Merhaba, 6736 sk kapsamında KDV artırımı yapacağız. Tüm aylarda Kdv beyanını verdik. Bu mükellefin terkin ve tecil kapsamında hiç bir işlemi yok. Satışların % 99'u yurt dışına yapılmıştır. Tüm yıllarda da Hesaplanan KDV'si var. Kdv artırımı için hangi beyanı kullanmalıyız?

Cevap : 5/3-b3
 
 26.10.2016 11:40 (Üye) Soru : 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kayıtlı teslimlere ait matrah ve KDV yi , ilgili aya ait KDV beyannamesinin ihraç kayıtlı teslimlere ait bildirim kısmında gösterdik. Ödenecek KDV nin ihraç kayıtlı teslimden küçük olması nedeniyle bir kısım KDV tecil edilmiş, bir kısım iade edilecek KDV çıkmıştır. İade edilecek KDV yi , beyanname indirimler deki 107 nolu satırı kullanarak inririm yoluyla kullanmak istiyoruz. Bu durumda internet vergi dairesinden ihraç kayıtlı satış fatura listesini vermek istediğimizde , indirilecek KDV listesi gelmektedir. KDVGUT indirilecek KDV Listesinin verilmesine gerek olmadığından bahisle ihraç kayıtlı listeyi nasıl gönderileceği konusunda bilgi rica ediyorum.

Cevap : GİB internet VD sisteminden göndereceksiniz.
 
 26.10.2016 11:39 (Üye) Soru : merhaba, 2016/06 döneminde stokta olmayan mallar için fatura düzenlendi. bu durumda 6736 nın hangi hükmünden faydalanabiliriz?

Cevap : KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALL...

 
 25.10.2016 18:11 (Üye) Soru : İyi Günler 6736 Sayılı Kanun kapsamında 2015 yılı için KDV Matrah artırımı yapmak istiyoruz. 11 Ay'da 1 Nolu KDV Beyannamemizde Hesaplanan KDV vardır. Bir Ayda ise 1 Nolu KDV Beyannamemizde Hesaplanan KDV yoktur. Bunla ilgili olarak 6736 Sayılı kanunda Herhangi bir örnek yoktur. Son günlerde bu konu ile ilgili olarak Kurumlar vergi matrah artırımında bulunması gerektiği ve Kdv Artırımını da Kurumlar Matrah artırımın asgari tutarının %18 i hesaplanarak yapılacak denmektedir.Bu konuda ayrıntılı bilgi verir misiniz. Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Hesaplanan KDV 1 ayda da olmasa mükellefler Gelir ...

 
 25.10.2016 17:35 (Üye) Soru : 2014 ve 2015 yıllarında muhtasar beyannamede mal sahibinin T.C kimlik nosu hatalı gitmiştir.düzeltme beyanı verildiğinde damga vergisinden muafmıyız. teşekkür ederiz iyi çalışmalar.

Cevap : Böyle bir muafiyet söz konusu değildir.Beyannamele...

 
 25.10.2016 17:29 Soru : vereceğiniz cvp için şimdiden teşekkürler bir mükellefimiz incelemeye alındı sonuç olarak 95000 tl vergi aslı tarh edildi ve 65531 ÖUCZ kesildi 7636 sayılı kanuna göre biz vergi aslının yarısını ve öucz %25 ödeyeceğiz burası tamam ama vergi dairesi sadece 6 taksitle ödeyebilirsiniz diyor kanunda 18 taksitten bahsediliyor burda tereddütte kaldım ben 18 taksitte ödemek istiyorum vergi dairesi 6 taksit diye diretiyor açıklayabilir misiniz teşekkür ederim

Cevap : VD uygulaması doğrudur.6736 sayılı kanun 4. maddes...

 
 25.10.2016 17:24 (Üye) Soru : Selamlar benim danışmak istediğim konu eczanelerde kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçların stok düzeltmesi hk.Tebliğde örnekte 689-borçlu 600 ve 360 alacaklı hesap kullanılıyor.Şahıs firmalarıda K.K.E.G. olarak bu hesabımı kullansın.Başka bir tavsiyeniz varmı İyi günler

Cevap : Bilanço esasına göre Defter tutan GV mükellefleri ...

 
 25.10.2016 16:00 (Üye) Soru : Şirket olarak 6736 sayılı yapılandırma kanundan yararlandık ve ilk taksit Kasım ayında gerçekleşecektir. Kanunun bize söylediğine göre ” İlgili vergiler beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.” Bizim arada kaldığımız konu şu ;Temmuz ve Ağustos ayına ait vergiler ödenmedi ve Eylül ayında beyan ettiğimiz vergileride ödemeyebiliriz, bu durumda kanunu ihlal etmiş olurmuyuz ? Bu ihlal hangi tarihten itibaren geçerli ?Kanun'un çıktığı tarihten itibaren mi yoksa başka bir tarih mi? Bu konuda yardımınızı rica ediyorum. Saygılarımla, Nergiz Şengül

Cevap : İhlal den kasıt yapılandırılan borçlar içindir.Diğ...

 
 25.10.2016 15:28 (Üye) Soru : Sayın yetikili 2011-2015 yıllarına ilişkin KDV MATRAH ARTIŞINDA bulunacağımız mükellefimizin KDV beyannamelerinin tamamında hesaplanan kdv VARDIR. Beyannamelerde ayrıca 14/1 Uluslararası taşımacılık kapsamında işlemler mevcuttur.Artırım yaparken 5/3-a dan beyan edeceğiz yoksa 5/3-b3 den mi beyan edeceğiz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 5/3-b3
 
 25.10.2016 15:10 (Üye) Soru : Üstadım Merhabalar; 2015 yılına ait Damga vergisi beyannamesinde bir mağazamın kira sözleşmesine ait Damga vergisinin beyan edilmesi unutulmuş şimdi bu 6736 sayılı kanunda beyan etmek istiyorum. İlgili dönemde Damga vergisi beyannamesi verilmiş ancak beyanname boş verilmiş. E-Beyannameden eski versiyonlara girip ilgili dönemin beyannamesini yeniden oluşturup sisteme aldım ancak özel onay kısmında 6736 sayılı kanundan yararlanmak ve fazla ceza ödememek için hangi seçenekleri seçmem gerekiyor. Bu konudaki görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Özel onay bölümünün Pişmanlık ve düzeltme kutusunu...

 
 25.10.2016 14:28 (Üye) Soru : 6736 sayılı kanunda kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımlarını 2011 ve 2015 arası yapılandırmada bulunduk tahakkuk fişlerimizi aldık sehven 2014 ve 2015 yıllarında eksik bilgi girdiğimizden 2014 ve 2015 dönemlerini nasıl iptal edebiliriz yada düzeltme verilebilir mi ve önceki tahakkuk nasıl iptal olunur saygılamla

Cevap : Konu hakkında GİB E beyan bölümünden bilgi alınız....

 
 25.10.2016 14:27 (Üye) Soru : bir inşaat işi için kurulan adi ortaklık var. ortaklardan birinin inşaat işinden başka kira geliri de söz konusudur. Yıllık beyannamede yıllara yaygın ticari faaliyeti dışında, kira gelirinden gelen matrah da görünmektedir. Şimdi matrah arttırımı yaparken, kira gelirinden gelen matrahı hariç tutarak sadece inşaat tan gelen matrahı arttırmak mümküm müdür.?

Cevap : Hayır mümkün değildir. GV toplam matrahı üzerinden...

 
 25.10.2016 14:10 (Üye) Soru : LİMİTED ŞİRKET FATURA KARŞILIĞINDA EURO ÇEKİ ALDI.EURO ÇEKİ VADESİNDE KARŞILIĞI OLMADIĞI İÇİN TAHSİL EDİLEMEDİ.KARŞILIKSIZ ÇEK İÇİN İCRA TAKBİ İÇİN MAHKEME BAŞVURULDU.MAHKEME TARAFINDAN İCRA TAKİP DOSYA NUMARASI VERİLDİ. BU EURO ÇEKİ İÇİN GİDER KARŞILIĞI AYIRMAK İSTİYORUZ.KARŞILIK AYIRIRKEN ÇEKİN KAYITLARIMIZA ALDIĞIMIZ DÖVİZ KURUNUMU YOKSA MAHKEMEYE BAŞVURUDA BELİRLENEN KURUMU DİKKATE ALMAMIZ GEREKİR?VERECEĞİNİZ DEĞERLİ GÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : KARŞILIK AYIRIRKEN ÇEKİ KAYITLARINIZA ALDIĞINIZ DÖ...

 
 25.10.2016 14:09 (Üye) Soru : 6736 SAYILI KANUNDA İŞLETMEDE MEVCUT OLUP KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR İÇİN BEYAN SON GÜNÜ 30/11/2016 MIDIR. VE 2 SORUM 2015 ARALIK BA/BS DÜZELMESİNİ BUGÜN YAPSAM CEZAMIN ORANI KAÇTIR. 6736 GÖRE%50 Mİ OLUR %25 Mİ YOKSA TAMAMEN SİLİNİRMİ?

Cevap : STOK BEYAN SON GÜNÜ 30/11/2016 DIR. BA/ BS İÇİN 6...

 
 25.10.2016 14:05 (Üye) Soru : Firma çinkodan tevkifatlı malzeme alıp aynı malzemeyi satacak Tevkifatlı alınan çinko malzemeyi satarken yine kdv tevkifatı yapılacakmıdır? Teşekkürler

Cevap : Evet KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
 25.10.2016 13:41 (Üye) Soru : 6736 sayılı kanununda kdv matrah artırımından faydalanmak istiyoruz. 2011-2015 dönemlerinin hepsinde hesaplanan kdv mevcut ayrıca ihracat istisnası'da var.Kdv artırımı beyanını 5/3-a madde kapsamında mı yada ihracat istisnası olması durumu değiştiri mi yani 5/3-b3 maddeye girermi .Bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

Cevap : Normal şartlar için 5/3-a ihracaat işlemi olanlar ...

 
 25.10.2016 13:39 (Üye) Soru : Merhaba, Fiilen stoklarda var olduğu halde Muhasebe kayıtlarında gözükmeyen ticari mallar için beyanname vereceğiz. Beyannameyi bugün onaylayacağız. Stok artırımını Eylül ayı 2 No'lu Kdv si ile beyan edeceğiz. Bu durumda 153/525 kaydını deftere hangi tarihte yapmamız daha uygun olur.

Cevap : Beyanname verildiği tarih de muhasebe kaydı yapılı...

 
 25.10.2016 13:38 (Üye) Soru : Üstadım,Kurumlar Matrah artırımında zarar beyan edildiğinde sistem kabul etmiyor nasıl beyan edeceğiz.Teşekkürler

Cevap : Zarar beyanda bulunan mükellefler için ilgili yıl ...

 
 25.10.2016 13:36 (Üye) Soru : Mükellefimizin 2014 deki 100 000 tl satışını sehven 10 000 tl beyan etmişiz.Vergi dairesi tespitini yaptı.Dosyayı Üst kurul a yollayacaklarını söylediler Kdv ve gelir vergisi matrahı yapmamız halinde bu mevzudan yırtabılırmıyız.

Cevap : Fazla beyan için düzeltme beyannamesi verilmesi ge...

 
 25.10.2016 11:47 (Üye) Soru : Şirket ortakları işletmeyle ilgili olmayan bir harcamayı şirket adına fatura ettirmişlerdir.fatura Ba form sınırını aşmaktadır. Faturayı KKEG olarak mı yoksa 131 hesaba kaydetmek mi daha doğru olur ? Teşekkür ederim.

Cevap : Fatura Ba formuna yazılır.KKEG olarak kayıtlara al...