Gelir Vergisi Uygulamaları başlığı altında gönderilmiş olan sorular
İlk Sayfa  Toplam 319 sayfanın 1. sayfası Sonraki  Son Sayfa 
 Tarih  Gönderen  
 22.05.2015 15:46 (Üye) Soru : sn. yetkili merhaba, şahıs adi ortaklığı araç tamir bakım üzerine iştigal etmektedir.ortaklık personel servisi çekmek üzere servis aracı alacak yeni alınacak aracın ; 1- faturası ortaklık adına mı kestirilmeli mi ve ruhsatı ortaklık adına düzenlenmeli mi 2-bu aracı fatura tutarını gider yazabilir miyiz yazarsak kaç yıl için amortisman ayırabiliriz. 3-ortaklar ayrı ayrı kredi çekmesi halinde kredi ile ilgili ödenen faizler ve bsmv giderleri işletme defterinde gider yazılabilirmi

Cevap : 1-Servis aracı olarak alınacak taşıt ortaklık adın...

 
 22.05.2015 11:20 (Üye) Soru : İyi günler, Türkiyede bir bilgisayar mühendisi gerçek kişi ABD'de bir firmaya yazılım hizmeti verecek. (yazılımdan sadece ABD'de yararlanılacak). 1-Bu kişinin kazancı ticari kazançmıdır, yoksa serbestmeslek kazancı mı 2-GV 89/13 maddesindeki yazılı şartları sağlıyoruz ve %50 indirim uygulayacağız. bu kanunun uygulaması ile ilgili ayrıca tebliğ veya farklı birşey falan varmı? (ben göremedim)

Cevap : Konuya ilişkin genel tebliği veya sirküler yayımla...

 
 20.05.2015 18:09 (Üye) Soru : üstat merhaba vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. 1-2012 yılının haziran ayında şimdiki oturduğum daireyi satın aldım,(mütaahhit % 1 kdv den fatura kesti) 2-2012 yılının kasım ayında 14 yıl oturduğum evimi sattım. 3-2013 yılının mayıs ve haziran aylarında toplam 3 adet hom ofis aldım ve kiraya verdim ( müteahhit %1 kdv den fatura kesti) 4-2015 yılının mayıs ayında oturmak için daire aldım 5-2015 yılında binadaki rahatsızlığımdan dolayı 2012 yılında aldığım ve şu an oturduğum daireyi satacağım bu dairemi satarsam GMSİ da değer artış kazancımı ödeyeceğim yoksa bu satış ticari kazancamı girer eğer ticari kazanca girerse kdv %1 mi yoksa %18 olur.

Cevap : 2015 ve 2012 yılında aldığınız dairelerin satışın...

 
 20.05.2015 11:42 (Üye) Soru : Merhaba, Bir müşterim rehberlik, eğitim ve psikolojik danışmanlık faaliyetini serbest meslek erbabı olarak sürdürmekte. İşyeri olarak kullandığı dairenin tam karşısındaki daireyi de ek ofis olarak tutmak istiyor. Serbest meslek erbabı bu şekilde ek bir yer kiralayabilir mi? İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Vergi mevzuatına göre kiralamada bir sakınca yoktu...

 
 18.05.2015 14:16 (Üye) Soru : sayın danışman, mükellefim personeline mesleki eğitim merkezinde kurs aldırdı kurs müdürlüğü ek ders ücreti olarak 4 ayrı kurs eğitimcisine bordro düzenleyerek bedel talep etmektedir( brüt ücret - stopaj - damga vergisi = net ödenen ) net ödenecek tutarı kişilerin bankasına göndermemiz istenmektedir bu tür bordroyu normal bordro gibi düşünüp kayıt yapacağım veya serbest meslek makbuzu gibi mi düşüneceğim teşekkürler

Cevap : Ödene bedel ücret olduğu için bordro muhasebeleşti...

 
 18.05.2015 13:57 Soru : İyi günler Fason konfeksiyon işi yapan atölye dışarıya iplik temizleme işi yaptırıyor ve vatandaşlara gider pusulası ile ödeme yapıyor.Stopaj kesintisi oranı % kaç olmalııdır.teşekkürler.

Cevap : GVK Md.94/13 (a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasını...

 
 18.05.2015 13:37 (Üye) Soru : Merhabalar;cevabınız için teşekkürler...sorum olan işletme defteri ve işi hafriyatçılık olan konu yine gelen faturaları faiz ve kira bedelleri ödendikçe gider yazabileceğimizi söylediniz.Bizde bu şekilde yapıyoruz.ama bir forumda okudum şöyle yazıyor düzenlenecek faturalarda (kiracıya)finansman giderini gider yazacaksın ve bu giderin kdv sini ind.konusu yapacaksın diğer ana para kısmını işletme defteri olduğu için yazmayacaksınız sadece kdv sini ind.konusu yapabilirsiniz...diye okuyunca kafam karıştı...doğrusu olan nedir...tşk ler

Cevap : Konuya ilişkin yorumumuz gönderdiğimiz gibidir.
 
 18.05.2015 11:15 (Üye) Soru : Merhaba, Daha önce aşağıdaki soruma bu şekilde bir cevap vermiştiniz. ama ben aşağıdaki metinden belgesiz giderlerin indirilebileceğini anlamaktayım, Ticari Kazançta safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderlerin belirlendiği Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kazançtan indirileceği belirtildikten sonra bende 4108 sayılı Kanunla eklenen parantez içi hükmü ile İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilecekleri ifade edilmiştir. Konuya ilişkin olarak yayınlanan 194 seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ise özetle; “4108 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine eklenen bir hükümle, bazı giderlerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine müsaade edildiği, belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, mükelleflerin genel esaslara göre tevsik edilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil etmediği, götürü gider uygulamasının, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessese olduğu, dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerektiği, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar" hesabına aktarılması gerektiği, belgesi temin edilemeyen giderlerin, bu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacağı” şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Merhaba, firmamız yurtdışında organizasyon ve kongre işleri yapmaktadır. yurdışında yapılan organizasyon ve kongre faaliyetleri esnasında bazı giderlerimiz belgesiz olarak gerçekleşebiliyor ( rehberlik hz vs ) bu herhangi bir belgeye dayanmayan giderlerimizin, bu iş için yurtdışındaki şirkete kesmiş olduğumuz fatura bedelinin dözviz cinsinden karşılığının hesaplarımıza intikal etmesi sonrasında , hesaba gelen döviz tutarının 1000 de 5 i kadarını ilgili hesap kodu olan 740 hesabın altında gider yazabilirmiyiz. GV kanunu 40 madde 1 bende göre ? Teşekkürler. Cevap : Vergi kanunlarına ve muhasebe uygulamaları açısından belgesiz kayıt olmaz.Bahsettiğiniz işlem GVK 40/1.madde kapsamında değerlendirilemez.

Cevap : bizim verdiğimiz yanıtlar,mukteza olmayıp, YORUMDU...

 
 18.05.2015 11:07 (Üye) Soru : Muhasebesini tutmuş olduğumuz bir Limited Şirketi ‘nin 2013 ve 2014 yıllarına ait 1.700.000.-TL kârı bulunmaktadır.Şirket ortakları Bu kârı dağıtmak istiyor.İki ortak var.Birisi % 80 diğeri % 20 oranında ortak. 1- Kâr dağıtımı yapmadan önce ortaklarlar kurulu kararı almamızı gerektirecek bir yasal düzenleme var mı ? 2- Öncelikle 1.700.000.-TL NET KÂRDAN % 5 YASAL YEDEK ayıracağız. 3- Kârı her ay Taksitler halinde ödeyeceğiz. % 5 YASAL YEDEK ayırma işini her ay mı yapmamız gerekiyor.Yoksa tek seferde mi yapacağız. 3-Kârı her ay 100.000.-TL olarak ortakların hisseleri oranında taksitler halinde ödeyeceğiz.Taksitler halinde ödememizde bir sakınca var mı? 4-Her ay 100.000.-TL ‘den % 15 stopaj kesintisi yapıp Net 85.000.-TL olarak ortakların banka hesaplarına yatıracağız.Yapmış olduğumuz kesintiyi her ay Muhtasar Beyannamenin 061 Tür Kodu ile beyan edeceğiz. 5- Yasal olarak % 15 stopaj kesintisini 1.700.000.-TL için tek seferde 255.000.-olarak mı ? yoksa her ay Kârı taksitler halinde ödedikçe mi ? yapmamız gerekiyor. 6- 2015 yılı sonunda her bir ortağa ödenen toplam kar payının yarısını MENKUL SERMAYE İRADI olarak 2016/Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi düzenleyerek beyan edeceğiz. Her bir ortak için yapılan Kesintilerde Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde düşülecek.

Cevap : 1-2-3. sorularınızı TTK işaretleyerek tekrar gönde...

 
 18.05.2015 11:06 (Üye) Soru : Merhaba, firmamız yurtdışında organizasyon ve kongre işleri yapmaktadır. yurdışında yapılan organizasyon ve kongre faaliyetleri esnasında bazı giderlerimiz belgesiz olarak gerçekleşebiliyor ( rehberlik hz vs ) bu herhangi bir belgeye dayanmayan giderlerimizin, bu iş için yurtdışındaki şirkete kesmiş olduğumuz fatura bedelinin dözviz cinsinden karşılığının hesaplarımıza intikal etmesi sonrasında , hesaba gelen döviz tutarının 1000 de 5 i kadarını ilgili hesap kodu olan 740 hesabın altında gider yazabilirmiyiz. GV kanunu 40 madde 1 bende göre ? Teşekkürler.

Cevap : Vergi kanunlarına ve muhasebe uygulamaları açısınd...

 
İlk Sayfa  Toplam 319 sayfanın 1. sayfası Sonraki  Son Sayfa