Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8244
Gelir Vergisi Uygulamaları 4262
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1690
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6685
Af Kanunları 447
İş Hukuku Uygulamaları 3
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6359
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 154
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1671
Muhasebe Uygulamaları 1647
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 291
Genel 681
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 483
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 81
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 267
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 594
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587