Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8925
Gelir Vergisi Uygulamaları 4692
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1838
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7149
Af Kanunları 491
İş Hukuku Uygulamaları 100
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6933
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 161
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1855
Muhasebe Uygulamaları 1860
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 318
Genel 684
Diğer Vergi Mevzuatları 38
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 518
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 84
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 282
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 610
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1588