Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8112
Gelir Vergisi Uygulamaları 4169
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1668
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6588
Af Kanunları 441
İş hukuku, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur Uygulamaları 6286
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 153
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1615
Muhasebe Uygulamaları 1596
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 283
Genel 679
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 474
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 79
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 263
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 590
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 11
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587