Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8357
Gelir Vergisi Uygulamaları 4392
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1703
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6758
Af Kanunları 450
İş Hukuku Uygulamaları 17
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6467
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 154
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1702
Muhasebe Uygulamaları 1689
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 298
Genel 682
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 491
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 82
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 268
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 595
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587