Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 9107
Gelir Vergisi Uygulamaları 4793
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1866
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7256
Af Kanunları 492
İş Hukuku Uygulamaları 124
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 7054
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 165
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1898
Muhasebe Uygulamaları 1914
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 325
Genel 685
Diğer Vergi Mevzuatları 40
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 531
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 85
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 291
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 619
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1588