Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8656
Gelir Vergisi Uygulamaları 4542
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1788
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6980
Af Kanunları 479
İş Hukuku Uygulamaları 40
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6679
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 157
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1780
Muhasebe Uygulamaları 1796
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 313
Genel 683
Diğer Vergi Mevzuatları 37
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 509
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 83
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 274
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 602
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587